El tribunal laboral de catalunya va resoldre l’any passat la meitat dels 656 expedients tramitats

mazo.pngLa UGT de Catalunya considera que aquest organisme ha contribuït de manera decisiva a consolidar un marc català de relacions laborals amb millors instruments per garantir la pau social a les empreses

La UGT de Catalunya valora molt positivament les dades estadístiques del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) corresponents a l’any 2007, ja que són molts els delegats, delegades  i comitès del nostre sindicat que s’adrecen a aquest organisme amb el propòsit de resoldre les divergències o discrepàncies que sorgeixen en el si de l’empresa.

 

En concret, l’any 2007 es van registrar 807 expedients,  dels quals es van portar a tràmit 656, amb una afectació de 1.194 empreses i 175.331 treballadors i treballadores en tot Catalunya . Però, més enllà del volum, cal felicitar-se sobretot pel grau d’eficàcia assolit per aquest instrument de resolució: 1 de cada 2 conflictes presentats es van resoldre amb èxit a través del diàleg i el consens. És a dir, que l’any passat ens vam situar en un 50% d’avinença, molt per sobre de qualsevol altre mecanisme de resolució de conflictes, ja sigui judicial o extrajudicial.

 

El TLC, creat l’any 1990 per la UGT de Catalunya, CCOOFoment del Treball, i fruit del primer Acord Interprofessional de Catalunya, ha anat absorbint un important volum d’expedients relacionats amb conflictes laborals al llarg d’aquests anys. En l’impuls de l’organisme ha estat copartícep important la UGT de Catalunya, mitjançant una presència permanent al TLC per  tal d’atendre els seus afiliats i delegats. 

 

Per territoris, la major part dels expedients es tramiten a Barcelona (691), seguit de Girona (92), Tarragona (20) i, finalment, Lleida (4). Per sectors, cal destacar el metall (30,24% dels expedients), sanitat (15,74%), químiques (11,15%) i transport (9,67%).

 

Pel que respecta a la matèria que motiva el conflicte, les més habituals són les que tenen relació amb el salari (20,27%), la jornada (17,61%) i l’incompliment d’acords o de convenis col·lectius (9,45%).

 

Tanmateix, l’elevat índex d’acords tancats amb avinença demostra l’èxit del diàleg i de la cultura del consens que ha potenciat el TLC i permet afirmar que aquest organisme ha contribuït de manera decisiva a consolidar un marc català de relacions laborals amb més i millors instruments per garantir la pau social a les empreses.

{mxc} 

Comments are closed.