El tribunal suprem imposa la segregació enfront de la integració al sistema educatiu català

aula-amplio2

La UGT de Catalunya considera una molt mala notícia l’ordre del Tribunal Suprem a la Generalitat perquè adapti el sistema educatiu per tal que el castellà sigui llengua vehicular, en consonància amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.

El sistema educatiu actual -que garanteix les dues llengües oficials i una d’estrangera- es basa en un model d’integració i ha garantit la cohesió social del nostre país, sobretot pel que fa a la integració de les persones nouvingudes.

Enfront d’aquest model d’integració, el TS vol imposar un model de segregació als centres educatius que, no només és insostenible al sistema públic, sinó que generarà una conflictivitat social que fins ara no existia.

Per al nostre sindicat, la veritable integració a Catalunya significa conèixer les dues llengües i això passa per la immersió lingüística.

Comments are closed.