El Tribunal Suprem reconeix per primer cop el dret a cobrar la part meritada de la paga extra del 2013

GeneralitatLa UGT de Catalunya torna ha guanyar davant del TSJC la demanda interposada contra el Govern i obliga a retornar la partmeritada a l’empresa pública Prodeca

El Tribunal Suprem torna a donar la raó a la UGT de Catalunya, declarant il·legal la supressió de la part meritada de la paga extraordinària de 2013, es tracta de la primera sentència guanyada sobre la paga extra del 2013.

L’alt tribunal ratifica un cop més els arguments al·legats pels nostres serveis jurídics i que ja van reconèixer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La sentència reconeix el dret dels treballadors i les treballadores de Prodeca al abonament de la part meritada de la paga extra de desembre de fins l’entrada en vigor de l’Acord del govern de 26 de febrer de 2013.

Així doncs, la plantilla de Prodeca cobrarà doncs un  total de 59 dies en aquest concepte.

A partir d’aquesta sentència s’obrirà el camí a més demandes (paga extra del 2013) que estaven pendents de judici.

Un comentari a “El Tribunal Suprem reconeix per primer cop el dret a cobrar la part meritada de la paga extra del 2013