El TSJC declara vigent el conveni del transport de mercaderies per carreteres de Girona

transportLa sentència dóna la raó a la UGT i CCOO de Catalunya i condemna la patronal ASETRANS a respectar-lo

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la demanda interposada per la UGT de Catalunya i CCOO contra la patronal ASETRANS i ha declarat vigent el Conveni Col·lectiu de Treball de Tracció Mecànica i Logística de la Província de Girona 2010 – 2011 fins a la finalització dels treballs de la comissió negociadora prevista en la disposició addicional quarta.

En aquesta disposició s’estableix que: “Les dues parts consideren oportuna la creació d’una comissió de treball amb la finalitat d’estudiar i desenvolupar els temes recollits en el present conveni i que puguin afectar al mateix en funció de la possible publicació de nous aspectes normatius. Mentre aquesta comissió no es pronunciï, es mantindran els sistemes que regien anteriorment”.

Aquest conveni emparava originàriament més de 5.000 treballadors i treballadores. Però són molts els que a partir del dia 8 de juliol de 2013 –moment en què, segons la patronal, va finalitzar la ultraactivitat del conveni, com a conseqüència de la reforma laboral del PP- van deixar d’estar emparats pel conveni col·lectiu sectorial i van passar a regir les seves relacions laborals pel II Acord General de Mercaderies, que redueix de manera substancial les seves condicions laborals, socials i salarials.

Amb aquesta sentència, les nombroses empreses que han modificat les condicions laborals dels seus treballadors hauran de restablir tot el que han deixat d’abonar i continuar aplicant les condicions marcades en el conveni col·lectiu.

Després de reiterats intents de negociació sense efecte amb una patronal intransigent i retrògrada, i de nombroses mobilitzacions en defensa del conveni col·lectiu, una vegada més queda clar que teníem raó i que els treballadors i treballadores del sector del transport de mercaderies i logística de la província de Girona estan emparats per un conveni col·lectiu sectorial vigent. Al gener, el TSJC ja va declarar vigent el Conveni Col·lectiu del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona 2007-2010

La resolució no és ferma i es pot interposar recurs de cassació contra ella.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Comments are closed.