El TSJC dóna la raó a la UGT i desacredita les actuacions de CCOO-comerç de Tarragona

supermercat.jpg
Després de signar convenis de 624 euros, qüestiona la proposta de 1.000 euros del nostre sindicat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la demanda de CC.OO. i estableix que allò que ha signat la Federació de Comerç, Hosteleria i Joc de la UGT de Catalunya és un avenç en les millores salarials dels treballadors i treballadors del sector de supermercats i autoserveis de Tarragona. Els treballadors i les treballadores del sector de supermercats i autoserveis de Tarragona han percbut un increment salarial per a l’any 2009 de l’1,8%, i per al 2010 percebran un 1,2%. Aquests increments estan per sobre d’allò pactat en el conveni col·lectiu d’aplicació.

 

Aquesta millora ha estat possible gràcies a l’acord signat per la UGT de Catalunya i la patronal del sector, ja que el conveni establia per al 2009 un increment del 1,6% i per a l’any 2010 un 1,1%.

La Federació de Comerç de CC.OO. de Tarragona, fent gala de manca de coherència i defensa de determinats interessos, es va negar a signar aquest acord. I no conformant-se amb això, va procedir a demandar a la UGT i a la patronal davant la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta ha decidit ara desestimar la demanda presentada per CC.OO., establint que “l’acord signat per la UGT obté un petit augment addicional sobre els salaris pactats, un 0,2%, perquè l’augment per al 2009 ha estat d’un 1,8%, quan en realitat si es descompta el que s’ha pagat de més en l’any 2008, un 0,6% s’hauria degut a augmentar únicament un 1,6% (2,2% de l’IPC previst per al 2009, menys 0,6% pagat de més el 2008”.

No entenem l’actuació de CC.OO. de Tarragona, encara menys quan se signa un acord interconfederal sobre negociació col·lectiva (signat per CC.OO., CEOE i la UGT) per esgotar les vies de diàleg que comporten acords beneficiosos per als treballadors i les treballadores, abans d’acudir a la via jurisdiccional.

Comments are closed.