El TSJC dóna la raó al Gabinet Jurídic de la UGT i obliga el FOGASA a mantenir els topalls màxims també en el cas de treballadors a temps parical

sentenciaLa sentència prohibeix al FOGASA recalcular pel seu compte el topall màxim a efectes de salari i d’indemnització

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a donar la raó al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i reconeix a través d’una sentència que el FOGASA no pot recalcular pel seu compte els topalls màxims a efectes de salari i d’indemnització, i reduir-los en el cas dels treballadors i les treballadores amb contracte a temps parcial.

La sentència del TSJC reconeix a aquells treballadors i treballadores a temps parcial el dret a rebre sense cap reducció el topall màxim quan el seu contracte s’extingueix per causes objectives -acomiadaments individuals o col·lectius, inclús en fase concursal- i han d’acudir al FOGASA per reclamar la responsabilitat subsidiària pel que fa a salaris i indemnització.

El FOGASA va decidir per mutu propi reduir els topalls màxims del deute salarial o la indemnització que rep un treballador o una treballadora a temps parcial. Així doncs, FOGASA recalcula proporcionalment, segons el tipus de jornada laboral del treballador, quina indemnització o deute salarial rebrà.

Cal recordar que FOGASA ja té uns topalls: com a màxim es pagarà per jornada sencera treballada (a qualsevol treballador) un màxim diari equivalent al duplo del salari mínim. Ara bé, quan es tracta d’un treballador amb una feina a jornada parcial, el FOGASA redueix aquest màxim proporcionalment amb la conseqüència que la indemnització o deute salarial final es redueix proporcionalment  perquè el treballador o la treballadora té menys hores treballades.

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya s’ha mostrat sempre en profund desacord amb aquesta actuació, per considerar que vulnera el principi d’equiparació i igualtat de tracte entre personal a jornada complerta i a temps parcial. Per aquesta raó ha impugnat aquestes resolucions del FOGASA, i el TSJC li ha doant ara la raó, admetent que la finalitat del FOGASA és cobrir la situació d’insolvència de l’empresa i garantir els salaris i les indemnitzacions dels treballadors i les treballadores, i que els topalls màxims de garantia no atenen a situacions diverses o especials; i encara menys  quan està en joc el principi d’igualtat de  tracte entre treballadors a jornada completa i a temps parcial, i el salari d’ambdós ja és proporcional a les hores treballades.

Comments are closed.