El TSJC reconeix el dret dels treballadors del metall a cobrar els endarreriments del conveni

industrial-workerAl mes de novembre de 2013, davant la manca de voluntat negociadora de la patronal del sector del metall de Barcelona (UPM), la MCA – UGT de Catalunya i la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya ens vam veure obligats a plantejar un conflicte col·lectiu per reclamar els endarreriments de l’anterior conveni (2007-2012) perquè ni tan sols els volien reconèixer, tot i estar acordats des del febrer del 2012.

El 25 de febrer es va celebrar el judici –després que la patronal es va negar a apropar postures en la conciliació prèvia- i avui se’ns ha notificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reconeix:

“el derecho de todo el colectivo de trabajadores afectado por el Convenio del Sector Siderometalúrgico de la Provincia de Barcelona a que se actualicen los salarios con efectos del 1/1/2013, primero, con las cantidades lineales anuales acordadas para cada grupo profesional: Grupo nº1 595,62 €, Grupo nº2 489,44 €, Grupo nº3 309,60 €, Grupo nº4 238,24 €, Grupo nº5 171,71 €, Grupo nº6 124,85 €, Grupo nº7 123,76 €; y segundo, con el 1,7% correspondiente a la diferencia del IPC real y el IPC aplicado bajo los criterios del Acuerdo de fecha 26/2/2012, con los correspondientes efectos económicos a partir del 1/1/2013”.

Contra aquesta sentència la patronal podrà interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem en els propers cinc dies.

Des de la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya valorem molt positivament la sentència, que reconeix un dret legítim de tots els treballadors i les treballadores del sector que la patronal ha volgut qüestionar. Esperem que aquesta sentència serveixi perquè la patronal reconsideri la seva postura intransigent i ens faci propostes per poder assolir un acord definitiu per al conveni per als propers anys.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

 

Comments are closed.