Els aturats de Badalona que participin en els programes dels plans d’ocupació de l’IMPO cobraran mil euros al mes per 14 mensualitats

logo_MPO_pet (AJB_MITJA) (1)
El Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació ha aprovat l’acord signat pel nostre sindicat per a les convocatòries 2017-2019

Ahir, 21 de març de 2017, va ser aprovat en el Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) de Badalona els acords signats l’1 de març per la UGT del Barcelonès Nord i CCOO, conjuntament amb els representants sindicals a l’IMPO, perquè les persones en situació d’atur que participin en els programes dels plans d’ocupació impartits en aquest organisme percebin una retribució de 1.000 euros mensuals, per 14 mensualitats, per a les convocatòries dels anys 2017-2019.

L’acord recau sobre les retribucions salarials classificades en tres nivells, per una jornada completa, tenint en compte la titulació acadèmica requerida, especialització i contingut tècnic, per a tots els treballadors i treballadores tant dels programes de treball i formació com dels plans d’ocupació, sigui quin sigui l’organisme i/o administració subvencionadora i la corresponent subvenció atorgada per contracte laboral temporal objecte del programa concret.

En aquest enllaç podeu trobar l’acte de l’acord amb tota la informació detallada.

Comments are closed.