Els bombers de la Generalitat no tenen cap protocol per actuar en front d’una sospita de contaminació per Ebola

Imatge de wikimedia, autor Javierito92

Imatge de wikimedia, autor Javierito92

Els bombers, en front de la sospita en una actuació de possible contaminació d’Ebola no disposen de cap protocol, tenint que fer front a la mateixa, amb els mateixos equips de que disposen, per tot tipus d’actuació, l’equip de protecció individual (EPI) de foc.

El cos de bombers de la Generalitat ja s’ha trobat davant de situacions amb risc sense cap protocol a seguir, posant en perill la seva salut davant de salvaments on s’ha de tractar amb persones que arriben dels països exposats a la malaltia i que es troben sota sospita.

L’EPI no compleix amb la normativa vigent, concretament la norma armonitzada une en 469: 2006, Penetració productes químics.

Incomplint l’exigència demanada de una repelència als productes de més del 80%, posant en greu risc als bombers, en les seves actuacions. Tampoc compleix amb altres exigències de la mateixa norma, com la tracció de les costures i la resistència al esqueix.

Davant aquests fet, la UGT de Catalunya, exigeix mesures de protecció que garanteixin la seguretat dels bombers en vers a aquest risc, tal i com ja s’ha denunciat en els darrers Comitès de salut i seguretat laboral de bombers.

Comments are closed.