Els delegats de UGT als ajuntaments del Vallès Occidental presentaran mocions contra la llei de racionalització de l’administració

L’assemblea de delegats de l’Administració Local de la comarca també va decidir exigir en cada ens l’abonament de la part meritada de la paga de Nadal de l’any passat, sobre la base de dues sentències recents

Divendres es va celebrar a Barbera del Vallès una assemblea de delegats de la UGT a l’Administració Local de tota la comarca del Vallès Occidental. La finalitat d’aquesta assemblea era debatre les darreres decisions polítiques i econòmiques que estan afectant o poden afectar els drets laborals dels treballadors i treballadores de l’Administració pública en general i de l’Administració local en particular.

Entre els temes que es van tractar, els que van suscitar més discussió van ser les conseqüències que pot tenir per als empleats públics de l’Administració Local la pròxima entrada en vigor de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, els expedients de regulació d’ocupació presentats en alguns Ajuntaments de Catalunya, la limitació de la ultraactivitat dels convenis col•lectius, així com les accions legals portades a terme per part de la UGT per a la recuperació de la paga extra de Nadal de l’any passat, anul•lada pel reial decret Llei 20/2012 .

Els delegats i les delegades participants van coincidir en la necessitat d’organitzar-se i preparar accions conjuntes i contundents en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de l’Administració Local. En aquest sentit es va decidir:

• Presentar mocions en cada Administració Local demanant l’eliminació de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local elaborat pel Govern de l’Estat.
• Exigir un major grau de compromís a tots els partits polítics per plantar cara a les retallades, exigir la fi de les polítiques d’austeritat i defensar els actuals conveni col•lectius vigents en les Administracions Locals catalanes, evitant la decaiguda per aplicació de la reforma laboral.
• Preparar i convocar un dia de jornada de lluita en defensa de l’Administració Local.
• Exigir en cada Administració Local l’abonament de la part meritada de la paga de Nadal de l’any passat, sobre la base de dues sentències recents, una que obliga a la Comunitat Autònoma de Madrid a pagar al personal laboral la part meritada de la paga de Nadal, fins a l’entrada en vigor del Reial decret Llei 20/2012, i una altra a la Diputació de Palència a fer el mateix amb una funcionària.

 

Comments are closed.