Els delegats i delegades de la UB es tanquen al rectorat contra les retallades

Avui, a les 12 hores, delegats i delegades de les seccions sindicals de la UGT, CC.OO., CGT, CAU-IAC, CSIF, CSC, amb el suport dels diferents òrgans de representació del pesonal d’administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI) han ocupat el rectorat de la UB.

Aquesta acció es realitza com un acte més de les mobilitzacions que es venen realitzant en defensa dels drets laborals i socials i en preservació de la democràcia i l’autonomia universitària, que estan en perill per les accions tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de l’Estatal espanyol.

A banda de la previsió de retalades salarials prevista a la Llei de pressupostos generals de Catalunya per als empleats públics, també es liquiden drets laborals del personal de les universitats amb l’anul·lació d’Acords, Convenis i Pactes en aquells punts que s’especifiquen també el projecte de llei de mesures o d’acompanyament i, molt especialment, es pretén realitzar una reducció indiscriminada de plantilles tant de PAS (interins i laborals temporals) com de PDI (ajudants, lectors, etc.)

Aquestes mesures, afegides a les retallades pressupostàries a la UB, sginifiquen un atac brutal contra l’autonomia universitària, i fan inviable una Universitat Pública, per tothom i de qualitat.

Davant d’aquesta situació exigim del rector de la UB un posicionament actiu en defensa de la universitat pública i de qualitat que passa per disposar de pressupostos suficients i d’autonomia universitària, així com de personal suficient i amb condicions dignes de treball.

Comments are closed.