Els delegats ratifiquen el preacord del conveni col·lectiu d’arts gràfiques i es desconvoca la vaga

 

Divendres es va celebrar a Barcelona l’assemblea de delegats i delegades de la UGT de Catalunya del sector d’arts gràfiques, on es va ratificar el preacord del conveni col•lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars. Els delegats i delegades de Catalunya van votar amb un 51,7% de vots a favor, un 32,9% en contra i un abstenció el 15,2%.

Després de realitzar les assemblees corresponents a les diferents comunitats autònomes, el preacord ha estat ratificat majoritàriament, de manera que es desconvoca la vaga prevista per als dies 7 i 8 de novembre. La signatura del conveni està prevista per al proper dimecres, 8 de novembre.

Les millores més significatives d’aquest preacord, amb una vigència de dos anys (2017 i 2018), són:

  • Ultraactivitat de 18 mesos des de la finalització de la vigència.
  • Increment per a l’any 2017 de l’1,2% en salari base i en el complement lineal, des de l’1 de novembre de 2017.
  • Increment per a l’any 2018 de 1,5% en salari base i en el complement lineal, des del 1 de gener de 2018.
  • Per compensar la no aplicació de l’increment del conveni des de l’1 de gener de 2017, s’ha d’aplicar un lineal de 150 euros no compensables ni absorbibles.
  • Es modifica l’assignació de les vacances anuals en termes d’equitat i rotació en funció de les preferències de la plantilla.
  • S’amplien les llicències a les parelles de fet en els mateixos termes que si estiguessin casats.
  • Es crea un protocol d’assetjament sexual, moral i per raó de gènere.
  • A més, s’han aturat les pretensions de la patronal d’augmentar la jornada i la flexibilitat.

Recordem que aquest conveni venia d’un període de congelació salarial de diversos anys per la precària situació del sector, així com una tendència de compensació i absorció total dels increments salarials que, finalment, hem pogut modificar en aquest preacord.

A Catalunya, el conveni empara uns 8.000 treballadors i treballadores directes.

Comments are closed.