Els experts també detecten un alentiment en l’ocupació

avui

L'estimació de creixement de l'ocupació d'ara fins a final d'aquest any posarà de manifest un estancament en la creació de llocs de treball, segons un informe encarregat per l'Associació de Grans Empreses de Treball Temporal (Agett) a la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). Els creixements previstos al setembre, octubre i novembre són del 3,1%, 2,8% i 3%, respectivament

 

 L'augment de l'atur el mes d'agost passat "no sembla un senyal conjuntural", explica l'informe

El director de l'àrea econòmica d'AFI, José Antonio Herce, va explicar que "la desacceleració en la creació d'ocupació pot ser la mostra de l'inici d'un alentiment del creixement de l'economia els propers mesos i el 2008. Herce va assenyalar que "les dades no permeten parlar de recessió" però, a partir de l'any que ve "els ritmes de creixement previstos seran més modestos".

L'augment de l'atur el mes d'agost passat "no sembla un senyal conjuntural", explica l'informe. Segons Herce, el canvi cap a un cicle "menys favorable" arriba després del "gran creixement" entre 2003 i 2007. L'alentiment en la creació de llocs de treball i el repunt de l'atur "poden presentar uns ritmes als quals no estem acostumats", va apuntar.

Punxa la construcció
La desacceleració ve motivada, sobretot, per l'alentiment de la construcció, tot i que Herce va descartar un aterratge brusc. "Si l'any passat es van construir 700.000 vivendes noves i la propera dècada se n'esperen unes 400.000 anuals, el 2008 ha de ser l'any on es produeixi aquest descens, i per això es pot considerar un mal any", va explica l'autor de l'informe. L'atur registrat a l'agost ja no es concentra bàsicament en la construcció, sinó en el sector serveis. Pel que fa a les dades de contractació, desprès dels bons resultats del 2006 en la xifra de conversions de contractes temporals en indefinits, fruit de les bonificacions que preveia la reforma laboral, el 2007 s'observa un "esgotament" d'aquesta tendència. Les conversions de temporals en indefinits es va reduir un 8,9%.

avui12Cap risc de recessió
Tot i aquests senyals desfavorables, les previsions de creixement per al gener de l'any que ve "no van per la via d'una desacceleració excessivament pronunciada", va assenyalar Herce. Segons el director de l'estudi, el creixement es pot retallar al voltant de mig punt del PIB. El creixement "pot estar en un 3,7% a finals d'any, però els dos propers trimestres baixarà al 3,5% o el 3,4%", va dir Herce, que va qualificar de "ridícula" l'afirmació que "Espanya va cap a una recessió".

La indústria va ser l'únic sector que no va augmentar les xifres de l'atur a l'agost, tot i que no va compensar els increments de l'atur del 9,8% a la construcció, i de l'1,8% als serveis. Un col·lectiu que comença a patir l'increment de l'atur, sobretot a la construcció, son els immigrants: un de cada quatre aturats estrangers treballa en aquest sector. A l'agost també es va enregistrar una moderació en l'increment dels afiliats a la Seguretat Social, que va tornar al ritme del 2004.

{mxc} 

Comments are closed.