Els geriàtrics de la Generalitat, desatesos per les mesures de reducció del dèficit

La cobertura només del 50% de les places d’atenció directa que queden vacants comporta una sobrecàrrega de treball i un deteriorament del servei inadmissibles

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya denuncia que l’aplicació de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic dictades pel Govern de l’Estat  i l’Acord de Govern  de la Generalitat de Catalunya pel qual s’adoptaven mesures complementàries estant perjudicant greument el personal i els usuaris de les residències de gent gran de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La cobertura només del 50% de les places d’atenció directa que queden vacants degut a  jubilacions o altres situacions comporta a les residències de gent gran de l’ICASS unes sobrecàrregues de treball inadmissibles i un deteriorament del servei que es presta als usuaris per cobrir les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

El personal dels centres es mostra molt preocupat perquè no poden oferir el servei que fins ara donaven als usuaris dels geriàtrics, a causa d’aquesta retallada de personal d’atenció directe. És inadmissible que les direccions del centres afectats tampoc  organitzin les plantes/serveis en funció  del personal disponible, provocant unes càrregues de treball brutals, sobretot en cap de setmana i festius.

En moltes residències ja existien abans de l’1 de juny de 2010 informes d’avaluacions ergonòmiques que determinaven mesures correctores per a les sobrecàrregues de treball. És evident que ara n’hi haurà moltes més.

També posem de manifest que els criteris utilitzats per l’ICASS  a l’hora de proposar la cobertura del 50%  no són objectius i no tenen en compte les avaluacions ergonòmiques elaborades.

El cas de les residències de Girona és dels més flagrants. Allà, el Comitè d’Empresa Territorial del Departament d’Acció Social i Ciutadania ha formulat una queixa al Síndic de Greuges per la desatenció als usuaris degut a aquestes mesures.

Per això, des de la UGT de Catalunya exigim al Govern de la Generalitat que reconsideri  la  taxa de reposició d’efectius -per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral- proposada per  a les residències de gent gran de l’ICASS. També demanem al Departament d’Acció Social i Ciutadania que defensi els interessos dels usuaris i vetlli  també per la salut del seu personal davant el Govern de la Generalitat.

Comments are closed.