Els imports i criteris establerts per a la compensació econòmica al personal sanitari són injustos, classistes i sectaris

Des de la Secretaria de Sanitat de la UGT de Catalunya manifestem que la compensació econòmica anunciada avui per la Consellera de Salut és una decisió del Govern que no ha estat negociada amb els sindicats i de la que hem conegut els termes per la nota de premsa emesa pel Departament de Salut i pels mitjans de comunicació.
Aquesta nota també anuncia la inclusió en els pressupostos de 2021 i 2022 d’una partida d’aproximadament 40 milions d’euros (per cada any), destinada a “millores per als professionals” (més de 100.000 treballadores i treballadors).

Aquesta quantitat addicional de 80 milions d’euros en dos anys diuen que es pactarà amb les organitzacions sanitàries i els sindicats. Des de la UGT els recordem que aquest anunci de pacte ha de ser realitzat en les taules negociadores que corresponguin (fet que no consta a la nota del Departament), taules que ja estan constituïdes tal i com dicta la Llei, ja sigui el TRET,  el TREBEP o l’Estatut Marc. La UGT no acceptarem la creació de meses sectorials amb l’única finalitat de dividir els treballadors, l’únic àmbit negocial està constituït i és conegut per totes les parts.

Respecte els imports establerts i els criteris per a la seva percepció hem de manifestar rotundament que són injustos, classistes i sectaris,  i demostren el menyspreu del Govern envers col·lectius que han estat en primera línia i exposats, tant o més que altres a la COVID, quasi sempre sense els equipaments de protecció necessaris. Aquests col·lectius han demostrat tenir més dignitat que els governants, que amb aquesta mesura demostren l’oblit dels treballadors de primera línia.

Des de la Secretaria de Sanitat de la UGT reclamem que ja han passat els temps dels premis atorgats segons la voluntat de qui mana, premis que nO consoliden salarialment i que a més depenen només de la bona voluntat de l’empresari, i que són pràctiques d’altres èpoques més semblants a una almoïna.

Des de la UGT exigim que el millor reconeixement que es pot fer al conjunt de professionals de la sanitat és destinar, via pressupostos, els recursos necessaris al sistema sanitari públic i retornar tots els drets perduts en els últims anys tant retributius com de drets laborals (pagues extres, dies de lliurança, DPO, etc..) així com prendre mesures a favor l’estabilitat laboral i contra la precarietat contractual dels professionals, alguns dels quals porten encadenant contractes precaris per dies o inclús per hores des de fa anys.

Comments are closed.