Els líders Sindicals rebutgen el model de Governança Economica Europea

UGT_mani_2

Amb motiu de la celebració de la Cimera de Caps d’estat i de Govern de Primavera, del 24 i 25 de març, els secretaris generals de totes els sindicats afiliats a la Confederació Europea de Sindicats (CES), entre ells, el màxim responsable d’UGT, Cándido Méndez, van remetre una carta als caps d’Estat i Govern de la Eurozona reclamant-los una governança econòmica més justa. Els líders sindicals defensen en la missiva la necessitat d’una governança econòmica de la UE, però rebutgen el model proposat per la Comissió i el Consell, basats, fonamentalment, en imposar una pressió a la baixa sobre els salaris.

El màxims dirigents sindicals europeus denuncien que l’austeritat que es vol imposar és deflacionista, injusta i una clara regressió, ignora el principi de subsidiarietat en matèria de negociació col·lectiva reconegut en el Tractat de Lisboa, així com l’autonomia dels interlocutors socials.

Així mateix, els líders sindicals recorden que no són els salaris ni els mercats de treball els que han provocat aquesta crisi, sinó els bancs i, no obstant això, ara s’intenta fer recaure la càrrega de l’ajust sobre els treballadors i els seus salaris, mentre que els banquers tornen ha apujar-se els seus sous.

Els responsables sindicals afirmen que la competitivitat no pot reduir-se a qüestions de costos salarials, sinó que ha de tractar-se des d’un enfoc global basat en una alta productivitat, competències i inversions, i per això és necessari un augment dels pressupostos assignats a aquesta qüestió.

Per això, insten als caps d’Estat i Govern a que canviïn d’enfoc i adoptin una governança econòmica en positiu, que prioritzi el creixement econòmic i l’ocupació. Entre altres mesures, es proposa establir impostos sobre les transaccions financeres, el llançament de eurobons, un programa europeu per a l’ocupació juvenil, promoure la formació i una nova política d’inversions en la indústria i en el desenvolupament sostenible.

Comments are closed.