Els llocs de treball procedents d’ETT equivalen al 20% de l’ocupació neta creada durant el darrer any

primera-part

En aquest enllaç trobareu l’informe.

I en aquest altre una infografia amb les principals dades.

Segons les dades de cotització a la Seguretat Social, Catalunya només crea ocupació als serveis i la indústria es manté estancada

La UGT de Catalunya ha presentat un informe sobre l’evolució de l’ocupació a Catalunya en el darrer any, basat en dades de cotització a la Seguretat Social.

Segons l’informe, tot i que l’atur s’ha reduït gairebé un 3,5% a Catalunya, de juny de 2013 a juny de 2014 només s’han generat 48.600 llocs de treball, és a dir, un 1,7%. A més de la minsa creació d’ocupació, cal destacar que la indústria es manté estancada i bàsicament creixen els sectors més precaris: 51.810 llocs de treball del sector serveis enfront dels 1.393 de la indústria, mentre que la construcció n’ha destruït 4.665.

A més, 9.458 llocs de treball creats al sector serveis procedeixen d’ETT. Això significa que els llocs de treball procedents de les empreses de treball temporal equivalen al 19,45% de l’ocupació neta creada durant el darrer any.

D’altra banda, en els darrers 7 anys a Catalunya s’han destruït 501.855 llocs de treball, el que suposa una reducció de gairebé el 15%.

Comments are closed.