Els quatre mesos consecutius d’augment de l’atur demostren que la recuperació econòmica és un miratge

El 73,6% de les persones registrades a l’atur (337.708) cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res. És un 47% més que al novembre del 2007

Per quart mes consecutiu l’atur s’incrementa a Catalunya

El nombre de persones en situació de desocupació registrades a les oficines de treball del SOC es de 462.979 persones, 4.573 persones més que al mes anterior (+1%), tot i que s’ha reduït en 58.681 persones en comparació a l’any passat (-8,66%)

L’atur també puja a l’Estat espanyol

3.789.979 persones en situació d’atur, 24.841 persones més (+0,66%) respecte al mes anterior, i 359.475 persones menys (-8,66%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies

 • Barcelona: 809 persones més en situació d’atur, +0,24% i 337.717 persones aturades.
 • Girona: on més ha crescut, amb 1.795 persones aturades més, +4,13% i 45.304 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 501 persones més en atur, +2,13% i 23.997 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 1.468 persones més en situació d’atur, +2,69% i 55.961 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 9,23% de Lleida i el 11,82% de Barcelona.

L’atur s’ha incrementat de manera similar entre homes i dones,

amb 2.226 homes més en situació d’atur (+1,07%) i 2.347 dones més aturades (+0,94%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 13,79% en el cas dels homes (33.639 aturats menys) i un 9,02% en el de les dones (25.042 dones aturades menys).

Torna a augmentar l’atur entre la població treballadora més jove

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 32.031 joves, 1.179 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+3,82%). Respecte l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït d’un 5,16%, amb 1.743 joves menys aturats.

La població estrangera desocupada també creix i representa el 19,83% del total de l’atur

Amb un total de 91.787 persones estrangeres en situació de desocupació, 2.863 persones més que el mes anterior (+3,2%), i un descens d’un 11,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat fonamentalment als serveis, amb 5.112 persones més en situació d’atur (+1,62%). A l’agricultura també ha augmentat en 33 persones (+0,28%), i entre les persones sense ocupació anterior en 642 persones (+2,21%). Per contra, l’atur s’ha reduït a la construcció en 782 persones (-1,75%) i a la indústria en 432 persones (-0,76%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 34.075 persones menys (-9,60%), a la construcció, amb 10.845 persones menys (-19,77%), a la indústria, amb 10.224 persones menys (-15,32%), a l’agricultura, amb 1.789 persones menys en situació d’atur (-13,05%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.748 persones menys (-5,55%).

Baixa la contractació, tot i l’increment de la contractació temporal

Aquest mes s’han signat un total de 265.890 contractes, 1.552 contractes menys que al mes anterior (-0,58%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies, a excepció de Barcelona, on s’han signat 3.440 contractes més que el mes anterior (+1,68%). A Girona s’han signat 1.688 contractes menys que al mes anterior (-7,85%), a Lleida, 719 contractes menys (-5,79%), i a Tarragona, 2.595 contractes menys (-8,88%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de novembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 14,13%, amb 32.911 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 33.233 contractes indefinits, 2.919 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 8,07%, i un increment d’un 16,02% respecte el mes de novembre de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 12,50% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 232.657 contractes temporals, 1.367 més que el mes anterior, amb un increment d’un 0,59%, i d’un 13,86% respecte al mateix mes de l’any passat. El 87,50% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,28% de la contractació ha estat del sector serveis (216.462 contractes) i el 69,95% del total de la contractació del mes de novembre ha estat temporal i del sector serveis (185.978 contractes).

El 51,93% dels contractes del mes de novembre els han signat homes (138.089 contractes), mentre que les dones han signat el 48,07% del total de la contractació d’aquest mes (127.801 contractes).

L’afiliació a la seguretat social es manté

Aquest mes es comptabilitzen 3.184.748 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 312 persones (+0,01%) respecte al mes d’octubre tot i que el règim general perd 4 persones afiliades. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 122.870 persones (+4,01%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 55,87%

202.285 de les persones registrades a les oficines de treball, el 44,13%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 52,87% del total de les persones que reben una prestació: 135.423 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

337.708 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,67% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

No podem valorar positivament aquestes dades perquè aquest novembre és el quart mes consecutiu d’increment de l’atur a Catalunya.

Creix l’atur juvenil i l’atur entre les persones immigrades i tot i l’increment de la contractació temporal, baixa la contractació d’aquest mes, fonamentalment al sector serveis.

El moviment que s’ha produït al comerç aquesta darrera setmana, com a conseqüència de les ofertes i campanyes importades d’altres països, amb l’objectiu d’incrementar les vendes i que suposa un avançament de la campanya nadalenca, no ha servit per millorar les dades d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social.

Continuem perpetuant un mercat de treball precari amb contractes temporals, parcials i de curta durada que no acompanyen els discursos triomfalistes del govern de recuperació econòmica.

Alertem també del nivell de protecció de les persones en situació d’atur: més del 44% de l’atur registrat no cobra prestacions, i més del 73% cobra una prestació màxima de 426€ o no cobren res, gairebé el 75% de l’atur registrat.

Comparant les dades d’aquest mes amb les de l’any 2007, abans de l’inici de la crisi, observem que encara ens queda molt camí per parlar de recuperació:

INDICADORS Nov’2007 Nov’2016  
Persones en situació d’atur 259.170 462.979 +203.809
Homes en situació d’atur 111.744 210.343 +98.599
Dones en situació d’atur 147.426 252.636 +105.210
Contractes signats 249.919 265.890 +15.971
Contractes indefinits 43.372 33.233 -10.139
Contractes temporals 206.547 232.657 26.110
Afiliats a la Seguretat Social 3.423.071 3.184.748 -238.323
Cobertura de prestacions (Set’07-Set’16) 79,34% 55,87% -23,47p.p.
Ingressos màxims 426 euros (Set’07-Set’16) 26,06% 73,67% 47,61p.p.
% No cobren prestacions (Set’07-Set’16) 20,66% 44,13% 23,47p.p.
 • El nombre de persones en situació de desocupació continua sent molt elevat.
 • Tot i que se signen més contractes, en l’actualitat se signen més temporals i menys indefinits.
 • Més de 238.000 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Estem a més de 23 punts percentuals de la cobertura de prestacions per desocupació.
 • S’ha incrementat en 47 punts percentuals les persones que tenen uns ingressos màxims de 426 euros i en més de 23 punts percentuals les que no cobren prestacions.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant:

 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Incrementar el SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, que significa situar-lo en 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.

·         Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.

·         Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.