Els resultats de l’informe PISA demostren la professionalitat i la dedicació dels docents catalans tot i les importants retallades

aulaTanmateix, des de la UGT de Catalunya considerem que no s’ha de caure en l’eufòria, que encara estem lluny de l’excel·lència i que cal seguir avançant en millores en el nostre sistema educatiu

Ahir vam ser coneixedors de les dades de l’informe PISA de 2015, extretes del resultat de les proves realitzades a alumnes de 15 anys durant el segon semestre de l’any passat. El primer a dir és que només es tracta d’un informe reflex d’un examen a una mostra d’alumnes i que no és mesura de la motivació, la creativitat, els valors ni de molts altres paràmetres importants en la formació dels i les alumnes.

A Catalunya, com en altres ocasions, es constata que  les puntuacions estan per sobre de la mitjana espanyola (també de l’OCDE i de la UE) a les tres competències analitzades, estem segurs que fruit de la professionalitat i entrega dels i les professionals del sector, que tot i haver patit unes retallades enormes en recursos materials i humans, han estat a l’alçada de les circumstàncies en innovació i dedicació. És hora que les administracions els reconeguin de manera clara, econòmicament i socialment, l’esforç i es doni prestigi als i les docents, perquè només des de la millora i reconeixement de la professió obtindrem l’escola que els nostres infants i joves necessiten per a ser millors persones i professionals el dia de demà.

Tot i això, a Catalunya encara estem lluny de l’excel·lència en l’educació, i si ens limitem a les dades PISA, encara estem molt per sota de comunitats autònomes com Navarra o Castella Lleó (diferència de fins a 22 punts en comprensió lectora, de 18 en matemàtiques o 15 en ciències). És per això, que des del nostre sindicat creiem que encara hi queda molt per fer en aquests àmbits, i sobretot seguir avançant en millores per al nostre sistema educatiu, sempre tenint en compte el bé dels estudiants i el punt de vista dels i les treballadors del sector.

Les variacions respecte a la puntuació del 2012 a Catalunya són les següents:

Puntuacions PISA

Catalunya

Matemàtiques Ciències Comprensió lectora
2012 493 492 501
2015 500 504 500

Pel que fa a l’Estat, ràpidament el Ministeri ha declarat que les dades són molt bones, com era d’esperar, sense entrar en el fons de l’anàlisi. S’ha produït, certament, millora en alguna de les puntuacions obtingudes respecte al 2012. Tot i això, volem puntualitzar :

  • Que a l’Estat tenim una xifra absolutament alarmant d’alumnes repetidors. El 31 % d’estudiants de 15 anys ha repetit curs.  Això comporta un increment de costos i no una millora de resultats (a la resta de països de l’OCDE hi ha un 11%)
  • Que les xifres de l’OCDE han sigut més baixes que en anteriors informes, i per aquest motiu l’estancament en les dades espanyoles es pot “vendre” com a meravellós, quan en realitat és completament continuista.
  • Les dades estatals en ciències (que són les més analitzades en aquesta ocasió), segueixen dos punts per sota de la mitjana de la UE. Les retallades no afavoreixen la inversió en aquest camp.
  • En matemàtiques estem 7 punts per sota de la mitjana de la UE.
  • L’índex d’alumnes excel·lents és baix i inferior al de 2012, fruit de la manca de sistemes de detecció i seguiment d’alumnes amb més talent.
  • Hi ha diferències molt importants entre les dades d’unes i altres comunitats autònomes.

Les dades de puntuacions espanyoles són les següents:

 

Puntuacions

PISA 2015

Matemàtiques Ciències Comprensió lectora
Espanya 486 493 496
OCDE 492 493 493
UE 493 495 494

 

Comments are closed.