Els sindicats es tanquen a Governació fins que es negociïn mesures alternatives a la retallada salarial i de llocs de treball

Comunicat de premsa unitari dels sindicats de la Mesa de la Funció Pública de Catalunya:

Els responsables de Funció Pública volen portar demà a Acord de Govern la reducció salarial anual equivalent a l’import d’una paga per a tot el personal dels serveis públics.

Els sindicats hem reiterat que no prenguin cap mesura fins que disposem i negociem les dades necessàries per a l’elaboració dels pressupostos 2013. D’aquesta manera, els representants dels treballadors i les treballadores podríem fer propostes alternatives a les retallades de salaris i llocs de treball, com fem amb el conjunt d’empreses.

En concret, demanem:

– El text concret que portaran demà a Acord de Govern.

– L’afectació en percentatge de salari anual per a cada col·lectiu.

– L’objectiu de dèficit de la Generalitat.

– Liquidació pressupostària de 2012.

– Previsió d’ingressos 2013.

– Partida necessària per a salaris d’empleats públics, pagaments delegats i concertats o administracions vinculades.

– Deute, creditors i tipus d’interès.

– Creditors de serveis i infraestructures.

– Dades internes de la despesa en funció pública.


Els sindicats volem que les nostres propostes, un cop documentades, puguin arribar al Parlament, on s’han de prendre, de manera democràtica, les decisions que necessita Catalunya.

La part sindical exigim que demà el Govern no aprovi cap mesura de reducció salarial, i, per mostrar la nostra voluntat de negociació seriosa i compromesa amb la viabilitat de Catalunya i el benestar de la seva ciutadania, decidim romandre indefinidament a la Mesa General de la Funció pública de Catalunya, en espera de les dades que hem demanat i de l’inici d’una negociació real i seriosa que afecta centenars de milers de treballadors i treballadores. Per a nosaltres la reunió no ha finalitzat.

CCOO, UGT de Catalunya, IAC

Comments are closed.