Els treballadors de la subministradora de carburant aeroportuari SLCA faran 37 dies de vaga

slca

La representació dels treballadors de SLCA, empresa subministradora de combustible de la britànica BP i l’espanyola REPSOL, ha convocat un calendari de vagues per a tots els centres de treball –els aeroports de tot l’Estat-, que començarà el 28 d’octubre i es durà a terme durant 37 dies fins a finals de febrer.

Aquestes mobilitzacions són el resultat d’un seguit de males pràctiques que afecten directament els drets i la seguretat laboral de tots els treballadors i treballadores de SLCA, empresa que pertany a Repsol i BP a parts iguals. Així, totes les irregularitats en què incorre la direcció de l’empresa provocaran una vaga que afectarà l’abastiment de més de 20 aeroports, entre ells el de Barcelona, on l’empresa té 80 treballadors.

Són molts els motius que han portat els treballadors de SLCA a convocar aquesta extensa vaga, començant pel descarat incompliment del conveni col·lectiu vigent, així com l’Estatut dels Treballadors i la llei de prevenció de riscos laborals. A més la direcció ignora la seva obligació d’informació, consulta i participació al comitè d’empresa, ocultant informació sensible, perquè els comitès d’empresa facin un seguiment dels torns i quadrants, fet que dificulta el compliment del conveni (cobrament del complement d’incapacitat temporal) i la millora de la prevenció d’accidents i incidents.

La direcció de SLCA modifica unilateralment els torns i quadrants dels seus treballadors, incomplint en moltes ocasions els descansos obligatoris que estableix la llei, posant en risc la integritat dels treballadors i dificultant enormement la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar.

Tampoc respecta els acords quan els treballadors han de desplaçar del seu lloc de treball, incomplint el pagament de dietes, o plus per desplaçament. A més, trenca l’article sisè del conveni en contractar personal eventual a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca i Eivissa en lloc de fer-los fixos discontinus.

La secció sindical de la UGT a SLCA vol posar especial èmfasi en les irregularitats detectades en matèria de seguretat laboral: una avaluació de riscos psicosocials avançada porta paralitzada des 2014, s’estan emmascarant els accidents laborals com a malalties comunes, es neguen els parts d’assistència per a ser atesos en la mútua i s’oculten també els accidents laborals, pressionant els afectats i obligant-los a fer “treballs alternatius”, unes pràctiques prohibides per la normativa.

El calendari de vaga presentat pels sindicats es complirà per complet mentre l’empresa no s’acordi un sistema objectiu d’assignació de torns i quadrants anuals i el compliment es pugui controlar des del comitè d’empresa. Caldrà també realitzar l’avaluació de riscos psicosocials i posar en marxa totes les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat de tots els treballadors i treballadores.

El calendari de vaga és el següent:

  • B28 i 30 d’octubre: 4h-6h / 12h-14h / 19h-21h.
  • 4, 6, 11,13, 18, 20, 25 i 27 de novembre: 4h-6h / 12h-14h / 19h-21h.
  • 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de desembre: 4h-6h / 12h-14h / 19h-21h.
  • 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de gener: 4h-6h / 12h-14h / 19h-21h.
  • 3, 5, 10. 12, 17, 19, 24 i 26 de febrer: 4h-6h / 12h-14h / 19h-21h.

Comments are closed.