Els treballadors de l’aeroport de Girona denuncien la calor, la brutícia i la manca de vestuaris

Des que va començar la calor, cada dia hi ha més queixes per problemes de temperatura i falta neteja en la terminal de l’aeroport de Girona. L’aire condicionat només funciona unes determinades hores i fa molta xafogor; els lavabos estan bruts i les papereres, plenes a vessar, i es poden veure moltes mosques en les zones de restauració, oficines, taulells i zones d’atenció al públic.

El personal de les empreses que treballen a l’interior de la terminal fa setmanes que han intensificat la seva protesta per aquesta situació, que no és nova. Primer, mitjançant reiterades queixes verbals i, ara, per escrit.  Així ho han intentat fer alguns treballadors i treballadores, formalitzant la seva queixa en el  taulell d’informació al públic, on AENA disposa de fulls de reclamació i també de fulls de suggeriments per tal de millorar la comoditat i els serveis de les instal·lacions.

La política de la direcció de l’aeroport és disuadir els passatgers perquè no facin reclamacions. Per sistema, el servei d’atenció al públic (jaquetes verdes) tenen instruccions directes d’AENA de no facilitar el full de reclamacions al personal de l’aeroport, indicant-los que han de canalitzar les queixes a través de l’empresa per a la qual treballen.

En el taulell d’informació al públic (atès per una empresa contractada per AENA) es mostren formularis per fer arribar suggeriments al director de l’aeroport i també una bústia. Però els treballadors i les treballadores tampoc poden fer ús d’aquest formulari. Aquesta setmana, als treballadors de LESMA se’ls ha impedit, per per part de la persona a càrrec de l’oficina d’atenció al públic, dipositar les seves queixes en aquesta bústia.

Els treballadors i les treballadores de la terminal estan tips de treballar en condicions de calor, xafogor i falta de ventilació, així com de brutícia, amb lavabos i taules brutes. A més de la presència permanent de mosques en la terminal. La UGT entén que la plantilla mereix la consideració d’usuaris de l’aeroport i que té dret a queixar-se per les deficiències que pateixen. La  terminal i el conjunt de dependències són titularitat d’AENA i també els serveis de neteja, climatització, seguretat, cafeteries, restaurant (i la minúscula cantina), manteniment o el pla d’evacuació. Per tant, els passatgers no són els únics usuaris d’aquest edifici amb concurrència pública, sinó també tots els clients (empreses i entitats oficials) i tots els treballadors i treballadores que actuen a les dependències de la terminal, molts dels quals passen la jornada laboral en oficines petites, tancades, sense llum ni ventilació natural; fent ús dels lavabos públics tot sovint bruts, amb carència de facilitats com ara una cantina en condicions dignes. 

El problema esdevé més greu en el cas de treballadors que no disposen de vestuaris en condicions, ni d’un armari per desar els seus efectes personals, havent estat objecte de robatoris. Algunes empreses de serveis contractades per AENA utilitzen locals inadequats per a l’estada de personal, però la direcció de l’aeroport fa la vista grossa i tolera casos contraris a les condicions mínimes de salubritat i higiene. AENA no fa respectar qüestions bàsiques per a treballadors de serveis contractats o empreses amb activitat en el recinte de l’aeroport. És el cas de les infermeres del servei d’assistència sanitària,que treballen 24 hores seguides i no disposen de cap dutxa ni bidet, només poden fer ús dels lavabos públics de la terminal i fins fa poc havien d’escalfar el menjar damunt d’un radiador elèctric perquè no disposaven de cap microones. Altres treballadors es veuen obligats a fer servir soterranis com a vestidors, per menjar o per fer una pausa, evidentment en condicions molt precàries.

El nostre sindicat considera inadmissible que AENA rebutgi les queixes dels treballadors i les treballadores, fins i tot suggeriments que permetrien a la direcció copsar que hi ha deficiències en el funcionament d’alguns serveis i falta de qualitat en equipaments de la terminal. Aquesta actitud de rebuig no solament és contrària al dret bàsic de qualsevol ciutadà que fa ús d’unes instal.lacions públiques, sinó que atempta contra la política d’AENA en matèria de responsabilitat social i desdiu de la finalitat de millorar les instal.lacions de l’aeroport de Girona.

La direcció general d’AENA a Madrid presumeix d’excel·lència empresarial, de polítiques de qualitat i compromisos amb la seguretat i el medi ambient, factors que la situen entre les 40 millors empreses de tot l’Estat per treballar. A l’aeroport de Girona, però, aplica una gestió basada en el “baix cost” que retalla les hores de funcionament de l’aire condicionat durant els mesos d’estiu i de la calefacció durant l’hivern, la neteja i també les facilitats i serveis per als treballadors i les treballadores. A més, la situació també afecta la percepció de qualitat que l’aeroport ofereix a passatgers i usuaris d’aquestes instal·lacions gironines. 

La UGT denunciarà la situació a la Inspecció de Treball si la direcció de l’aeroport no adopta mesures immediates per atendre i resoldre les queixes i el malestar dels treballadors i treballadores afectats.

 

Comments are closed.