Els treballadors de les entitats finaceres es declaren innocents

Campanya per denunciar la criminalització, amenaces i agressions que estan patint a causa dels problemes que afecten una part de la societat, derivats de la crisi del sector financer Un grup de treballadors i treballadores d’entitats financeres i de delegats i delegades de la UGT en aquest sector han posat en marxa la campanya “Em declaro innocent”, amb la qual volen denunciar la criminalització que estan patint com a conseqüència dels problemes amb els bancs i les caixes. Certament, molts ciutadans i ciutadanes estan vivint avui dia situacions econòmiques i personals molt dures com a conseqüència de la crisi econòmica, en la qual el sector financer té molt a veure. Però la societat s’equivoca quan confon els veritables culpables (banquers?, reguladors?, legisladors? especuladors? difícils d’identificar clarament) amb els empleats i empleades del sector (bancaris, fàcilment identificables, que es troben amb els problemes), que no són més que això, treballadors i treballadores, i que són innocents perquè no han tingut cap responsabilitat en la presa de les decisions que han propiciat, per exemple, els canvis de regulació dels productes financers, ni en els canvis de les normes o requisits per a la concessió del crèdit, ni en la decisió de desnonar una família com a conseqüència de l’impagament de la hipoteca. Amb aquesta confusió injusta, s’ha trobat en els empleats i empleades del sector financer un cap de turc perquè tot aquest descontentament social no es focalitzi cap als veritables culpables sinó cap a les persones que estan donant la cara davant uns problemes que no han generat. Els empleats i empleades bancaris denuncien que fets com els desnonaments, la no concessió de crèdit a famílies, autònoms o petites i mitjanes empreses, o el canvi normatiu de les participacions preferents estan generant drames personals i situacions inassumibles per a la nostra societat. Com també ho són les situacions que estan vivint d’un temps ençà els treballadores i treballadores del sector per part d’alguns clients: pressions, insults, persecucions, difamacions a l’entorn personal, agressions verbals, amenaces i, fins i tot, agressions físiques. Por a anar a la feina, estrès, depressions i altres trastorns psicosocials són algunes de les conseqüències que està patint aquest col•lectiu, sumat al cost emocional que ja de per si representa haver de patir personalment l’aplicació de lleis, normes, regulacions i decisions empresarials que posen en situació límit a molts ciutadans i ciutadanes. Per tot això i amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania que els treballadors i les treballadores de les entitats financeres no són culpables dels problemes que ha desencadenat la crisi financera, s’ha obert el blog www.medeclaroinocente.com, on els empleats i empleades bancaris poden explicar les seves experiències i denunciar agressions, i la resta de ciutadans poden adherir-se a un manifest contra la criminalització injusta d’aquest col•lectiu.

Comments are closed.