Els treballadors de SIMMAR i altres empreses del sector es concentraran davant de la torre Agbar

La direcció d'Agbar no vol pagar als treballadors de Simmar, responsable del sanejament d'aigües del Maresme, el plus de toxicitat que els pertoca per conveni i sentència del Suprem 


El juliol del 2006, després d'una llarga lluita judicial, el Tribunal Suprem va dictar sentència a favor dels treballadors i les treballadores de l'empresa Simmar, 50% propietat d'Aguas de Barcelona i responsable del sanejament d'aigües al Maresme. El Suprem va ratificar el dret de la plantilla a ser compensats pels greus nivells de contaminació atmosfèrica a què son sotmesos al seu lloc de treball (gasos que generen les depuradores), i segons l'article 38 del Conveni col·lectiu del sector de l'aigua de la província de Barcelona, aquest plus per toxicitat ha de ser del 20% del salari base del treballador. Tot i així, perquè l'empresa apliqués aquesta compensació econòmica va ser necessari un arbitratge de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que també va ratificar l'obligatorietat del plus de toxicitat.

Un any després, la plantilla de Simmar ha de tornar a reivindicar els seus drets, ja que l'empresa no està aplicant correctament el plus de toxicitat que els pertoca. De manera unilateral i sense tenir en compte les reclamacions dels treballadors i les treballadores, la direcció del Grup Agbar està calculant el plus sense basar-se en les 16 pagues que cobren els treballadors (es basa només en 12) i sense basar-se en les hores totals anuals que fan tots els treballadors (1.750), de manera que no només s'està pagant menys a la plantilla del que els correspon, sinó que s'està pagant als treballadors de manera heterogènia i desproporcionada.

Per tal de reclamar els diners que no s'estan cobrant i donat que la direcció d'Agbar no vol escoltar els treballadors i corregir el perjudici que els està provocant, la plantilla de Simmar, amb el suport dels treballadors i les treballadores d'altres empreses del sector de l'aigua, inicien una sèrie de mobilitzacions. La primerà serà una concentració davant la Torre Agbar de Barcelona el proper dijous, 21 de juny.

 

Concentració treballadors Simmar – sector de l'aigua

 

DIA: dijous, 21 de juny
HORA: 18 hores
LLOC: davant de la Torre Agbar (Avinguda Diagonal, 211, Barcelona)
 

Comments are closed.