Els treballadors dels centres de la DGAIA van partir l’any passat 235 accidents per agressió o contenció dels menors ingressats

El nostre sindicat ha denunciat aquest matí davant la Inspecció de Treball la situació d’inseguretat que pateixen aquests professionals i la manca de voluntat de l’Administració per posar mesures per solucionar-ho 

La UGT de Catalunya denuncia que durant l’any 2017 els i les professionals dels 15 centres públics de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) van patir un total de 286 accidents/incidents laborals, dels quals 235 (el 82% del total) van ser per motiu d’agressió o contenció dels menors ingressats. Cal afegir que aquestes dades encara són provisionals, perquè als delegats de prevenció encara els continuen arribant accidents produïts l’any passat.

Si observem l’evolució any rere any dels accidents per motiu d’agressió/contenció, l’augment és alarmant, del 8,3% en el darrer any i del 422,2% en els darrers quatre anys:

2013: 45
2014: 86
2015: 135
2016: 217
2017: 235 (dades provisionals)

La novetat principal respecte als anys anteriors ha estat la implantació del “Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als centres de protecció a la infància i adolescència de la DGAIA”, amb vigència des del 21 de juliol del 2017. Des del nostre sindicat en fem la següent valoració:

1. Encara hi ha centres que no han fet un treball de comunicació i desenvolupament per tal d’adaptar aquest protocol a la realitat de cada centre (utilització de materials segurs, no hi ha cap protocol sobre conducció de vehicles amb menors d’edat ingressats a centres, etc.).

2. El Servei de Prevenció ha de presentar al Plenari del Comitè de Seguretat i Salut Laboral un registre per centre de totes les agressions o situacions de violència en cada centre. Ja portem dos plenaris d’aquest Comitè i no s’ha presentat cap registre. Tampoc se’ns ha comunicat cap conclusió sobre la vigilància de l’actuació de les mútues laborals respecte a l’atenció que li donen al treballador/a agredit.

3. Hi ha un tema fonamental. El punt 8.3 de l’annex 8 diu textualment: Davant de casos de menors d’edat que realitzen agressions de manera reiterada la DGAIA es coordinarà amb Fiscalia de Menors / Serveis de Salut Mental per als casos més greus per tal d’agilitar actuacions i/o possibles trasllats de centre. La coordinació amb Fiscalia es durà a terme per part de la direcció del centre, el Servei Territorial al que pertany el centre i el referent del centre. Tots som conscients que a la majoria de centres hi ha alguns menors d’edat ingressats amb conductes de violència reiterades (tant als i les professionals com a la resta de companys i companyes que hi conviuen) i que no reben cap resposta més enllà de les actuacions internes del propi centre.

4. No s’ha desenvolupat el mecanisme de suport jurídic que va quedar pendent en el moment de la signatura del protocol.

5. Els tres centres d’infància dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona encara no apliquen aquest protocol, tot i ser centres públics d’atenció a la infància i l’adolescència a tots els efectes i amb problemes de violència a tots ells. Això es tradueix, per exemple, en què el Centre d’Acollida Els Llimoners, que hauria de tenir presència de seguretat les 24 hores del dia per la seva condició de centre d’acollida, no disposa d’aquesta seguretat durant moltes hores del dia, amb l’agreujant afegit que ara rep menors estrangers no acompanyats, quan el seu encàrrec institucional era de centre d’acollida per a infants de 0 a 12 anys.

És a dir, que no s’han reduït les agressions, que no es compleixen moltes de les actuacions a les quals l’Administració es va comprometre, i que els i les professionals no perceben que hagi augmentat la seguretat als seus centres de treball, ans al contrari, la percepció és cada vegada de més inseguretat i manca de suport per part d’una administració que hauria de garantir per llei aquesta seguretat.

Davant d’aquest situació, l’Administració no es pot escudar dient que ha fet un protocol (que no desenvolupa) o que hi ha meses tècniques on s’està abordant el tema. Des de la UGT de Catalunya portem anys denunciant aquesta situació, assistint a totes les meses de negociació i aportant la realitat del que passa als centres i possibles solucions, però constatem que hi ha una autèntica manca de voluntat per part de l’Administració per posar mesures que solucionin de veritat aquest gravíssim problema.

És per això que el nostre sindicat ha denunciat aquest matí davant la Inspecció de Treball la situació d’inseguretat que pateixen els i les professionals dels centres de la DGAIA.

Comments are closed.