Els treballadors d’industrias metalúrgicas JEM posen fi a la vaga indefinida després d’arribar a un acord per cobrar els endarreriments

metall
La direcció d’Indústries Metal·lúrgiques JEM i MKB de Martorelles i els representants de la plantilla han arribat a un acord a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat que posa fi avui a la vaga iniciada el dia 7 de gener.

L’acord és el següent:

–       L’empresa donarà ordre de pagament de la part pendent de la nòmina de desembre de 2014 a dia 20 de gener.

–       La nòmina de gener de 2015 s’abonarà, com a màxim, el dia 15 de febrer en la seva totalitat.

–       A partir del mes de febrer, la nòmina s’abonarà entre els dies 1 i 5 del mes següent. Si el dia 5 és festiu, l’empresa abonarà almenys el 50% de la nòmina el dia hàbil immediatament anterior i la resta el dia hàbil posterior.

–       Les pagues extres de 2015 s’abonaran mensualment a partir de la nòmina de març, en 11 mensualitats, fins a febrer de 2016.

–       A partir de l’1 de gener de 2016, les pagues extres s’abonaran en sis mensualitats, la de juny de gener a juny, i la de Nadal de juliol a desembre.

–       Pel que fa a la paga extra de Nadal de 2014 i els endarreriments de 2011, es procedirà al seu pagament de la següent manera: si la facturació mensual, a partir del febrer de 2015, supera els 430.000 euros mensuals, s’abonarà el 25% del deute. En cas que la facturació mensual se situï entre 400.000 i 430.000 euros, s’abonarà el 12,5%. A partir del mes d’abril, es garanteix el 8% del deute encara que no se superin els 400.000 euros de facturació mensual.

La plantilla d’Industrias Metalúrgicas JEM està formada per 35 treballadors.

Un comentari a “Els treballadors d’industrias metalúrgicas JEM posen fi a la vaga indefinida després d’arribar a un acord per cobrar els endarreriments