Els treballadors i les treballadores de Nissan ratifiquen per unanimitat en assemblea general l’acord de l’ERO

Aquest matí els treballadors i treballadores de Nissan han ratificat per unanimitat en assemblea general els punts del preacord a què van arribar ahir la Direcció de Nissan Motor Ibèrica i els representants dels treballadors dels centres de Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i NDS reunits amb el Servei de Mediació Laboral del Departament de Treball de la Generalitat.

UGT-FICA de Catalunya en fa una valoració positiva. L’acord recull les reivindicacions que el sindicat plantejava com a marc de negociació i acord: manteniment de la producció fins a desembre de 2021; manteniment de la plantilla sense acomiadaments forçosos fins a desembre de 2021; creació d’una taula de reindustrialització formada per les administracions, Nissan i sindicats; pla de prejubilacions i indemnitzacions amb recol·locació a la futura nova empresa.

Principals punts de l’acord:

  • Manteniment de l’activitat industrial fins al 31 de desembre de 2021 amb el compromís de reiniciar la producció a finals d’agost, després de la parada tècnica d’estiu, en els tres centres productius.
  • Garantia d’ocupació fins a 31 de desembre de 2021. L’empresa i la representació dels treballadors es comprometen a constituir una Comissió de Seguiment dels acords i a buscar de manera conjunta alternatives per intentar evitar que es produeixin baixes forçoses abans de la data prevista de finalització de l’activitat productiva
  • Tots aquells treballadors i treballadores que a partir de l’1 de gener de 2021 acceptin de manera voluntària l’extinció del seu contracte de treball abans del 31 de desembre de 2021 i pertanyin al col·lectiu c) tindran dret preferent d’incorporació en la potencial empresa de reindustrialització.
  • Creació d’una Comissió de Treball per a la reindustrialització constituïda de manera tripartida i paritària entre la direcció de Nissan, la representació dels treballadors i les administracions, a l’efecte d’analitzar, avaluar i codecidir, i elaborar el seguiment sobre un potencial Pla de reindustrialització de l’activitat de producció de l’empresa als centres de Zona Franca, Montcada i Reixach, Sant Andreu de la Barca. L’empresa es compromet a incloure en el contracte amb el possible inversor la garantia de contractació prioritària dels treballadors i treballadores afectats pel procediment d’acomiadament col·lectiu, amb una especial atenció als treballadors i treballadores amb minusvalidesa reportada, i els nascuts en els anys 1970 i 1971.
  • Pla social i de prejubilacions.
  • Pla de recol·locació per un període de 12 mesos.

Aquest acord posa de manifest que amb voluntat de diàleg s’obren les possibilitats d’entesa; i a la contra, quan no hi ha voluntat, les possibilitats d’acord són nul·les i creix la crispació. La UGT-FICA de Catalunya posa en valor la feina feta, l’esforç, la unitat i el suport, tant de la comissió negociadora com, sobretot, dels treballadors i treballadores durant gairebé 100 dies de vaga, manifestacions i concentracions.

Comments are closed.