Els treballadors i treballadores del Sector Tèxtil i de Confecció s’adhereixen massivament al conveni signat per UGT-FICA

La UGT valorem molt positivament la massiva adhesió dels treballadors i treballadores del sector tèxtil al Conveni de la Indústria Tèxtil i Confecció que el passat 3 de setembre va signar la UGT-FICA.

A Catalunya, el País Valencià i Galícia, on té més representació aquest sector,  l’adhesió ha arribat al 90% dels treballadors i treballadores. A Catalunya, el 92% de les empreses s’hi ha adherit, això és gairebé la totalitat del sector.

La UGT-FICA anuncia una campanya de demandes que s’interposaran en les empreses que tinguin com a àmbit d’aplicació el conveni tèxtil, els seus treballadors i treballadores hagin optat de forma voluntària per adherir-s’hi, i les empresa no l’apliquin.

A l’acta de la signatura del conveni, la UGT-FICA va proposar la incorporació d’una clàusula perquè en el sector abans de finalitzar la vigència del conveni signat per UGT-FICA cap salari en còmput anual quedi per sota dels 14.000 euros. Per a la UGT-FICA aquesta clàusula és d’obligat compliment. Per aquest motiu, la UGT-FICA ha enviat una consulta a la Comissió Mixta d’Interpretació del Conveni 2018-2020, perquè interpreti aquesta clàusula amb el caràcter d’obligatori recollit i signat en una acta i, per tant, com sempre ha defensat la UGT-FICA, sobre la base del IV AENC, cap salari del sector, en finalitzar el conveni, en el seu còmput anual estarà per sota de 14.000 euros.

Comments are closed.