Els treballadors ratifiquen el I Conveni Col·lectiu d’Abertis autopistes d’Espanya

albertisA les votacions han participat un total de 1.153 treballadors i treballadores. D’ells, 917 han votat a favor del conveni (79,53%), mentre que 197 (17,09%) han votat en contra. A totes les empreses el percentatge d’acceptació ha estat molt elevat: 70% a Invicat; 70,71% a Acesa; 73,16% a Avasa; 85,71% a aAE; 92,31% a Aumar; 96,55% a Aulesa; 96,83% a Aucat, i 100% a Iberpistas.

El proper dia 20 de març està prevista la signatura del conveni, que afectarà uns 2.200 treballadors i treballadores, i les negociacions del qual s’han dilatat durant dos anys. Fins al moment existien cinc convenis diferents per a les vuit empreses concessionàries.

El conveni desenvolupa el preacord assolit al juny del 2013 i inclou mesures per al manteniment de l’ocupació a través de la formació i el desenvolupament professional, en contrapartida a la contenció salarial i a la major flexibilitat que imposa la reforma laboral.

Al capítol de permisos s’han incorporat 68 dies addicionals de maternitat i un dia d’assumptes propis. Pel que fa al capítol de beneficis socials, s’estén a totes les empreses aspectes com el pla de pensions, ajudes d’estudis a empleats i familiars, préstecs o el complement en cas d’incapacitat temporal, i s’afegeixen d’altres, com el pla de compensació flexible i la gratuïtat del Via T a totes les autopistes de la unitat de negoci a l’Estat espanyol.

 També s’han incorporat capítols específics d’igualtat, seguretat i salut, i s’ha aconseguit introduir una garantia de contractació preferent, en cas de vacant, per als cobradors eventuals que han treballat a les empreses, així com la intenció de cobrir primerament amb serveis interns les vacants existents.

El I Conveni Col·lectiu per a les empreses concessionàries d’Abertis Autopistes d’Espanya ha estat ratificat pels treballadors i les treballadores a les assemblees realitzades a totes les empreses (AulesaAumarAcesaAucatInvicat,Iberpistas/CastellanaAvasaaAE).

 

A les votacions han participat un total de 1.153 treballadors i treballadores. D’ells, 917 han votat a favor del conveni (79,53%), mentre que 197 (17,09%) han votat en contra. A totes les empreses el percentatge d’acceptació ha estat molt elevat: 70% a Invicat; 70,71% a Acesa; 73,16% a Avasa; 85,71% a aAE; 92,31% a Aumar; 96,55% a Aulesa; 96,83% a Aucat, i 100% a Iberpistas.

 

El proper dia 20 de març està prevista la signatura del conveni, que afectarà uns 2.200 treballadors i treballadores, i les negociacions del qual s’han dilatat durant dos anys. Fins al moment existien cinc convenis diferents per a les vuit empreses concessionàries.

 

El conveni desenvolupa el preacord assolit al juny del 2013 i inclou mesures per al manteniment de l’ocupació a través de la formació i el desenvolupament professional, en contrapartida a la contenció salarial i a la major flexibilitat que imposa la reforma laboral.

 

Al capítol de permisos s’han incorporat 68 dies addicionals de maternitat i un dia d’assumptes propis. Pel que fa al capítol de beneficis socials, s’estén a totes les empreses aspectes com el pla de pensions, ajudes d’estudis a empleats i familiars, préstecs o el complement en cas d’incapacitat temporal, i s’afegeixen d’altres, com el pla de compensació flexible i la gratuïtat del Via T a totes les autopistes de la unitat de negoci a l’Estat espanyol.

 

També s’han incorporat capítols específics d’igualtat, seguretat i salut, i s’ha aconseguit introduir una garantia de contractació preferent, en cas de vacant, per als cobradors eventuals que han treballat a les empreses, així com la intenció de cobrir primerament amb serveis interns les vacants existents.

 

Comments are closed.