Els veterinaris del Departament de Salut protesten demà per la reducció d’efectius dedicats al control alimentari i ambiental

verterinariTambé denuncien la possible externalització d’una part dels controls oficials, fet que pot comprometre la imparcialitat de les actuacions i afavorir la precarietat en la contractació de personal

La UGT i CCOO de Catalunya han convocat demà dimarts, 18 d’octubre, de 14 a 16 hores, una concentració dels veterinaris del Departament de Salut de la Generalitat davant del Departament (Travessera de les Corts, 131-159, Barcelona), com a protesta per:

  • Denunciar el desmantellament de la protecció de la salut. A les retallades de personal amb motiu de la crisi s’hi afegeix una reducció considerable dels efectius dedicats al control oficial alimentari i ambiental a resultes del desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
  • Demanar que la gestió dels recursos humans i materials prioritzi la qualitat del servei que prestem, és a dir, prioritzi la protecció de la salut i les necessitats del consumidor.
  • El Departament de Salut, l’any 2012 i 2013, va  decidir unilateralment (sense informar als afectats ni als seus representants sindicals) modificar les condicions laborals dels veterinaris. Davant aquesta arbitrarietat es van presentar dos recursos que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt a favor dels veterinaris declarant il·legal la modificació de les condicions de treball. Els veterinaris esperaven que el Departament fes extensives les sentències a la resta del col·lectiu però els responsables han decidit mantenir la seva postura i han abocat el personal a presentar nous recursos davant el TSJC. Aquest fet suposa la dedicació de recursos personals i econòmics,  tant privats com públics, per discutir un tema sobre el que els tribunals ja s’han pronunciat i que per tant  ja hauria d’estar resolt.
  • Manifestar la nostra gran preocupació per la taula de treball recentment constituïda per impulsar un nou model de gestió del control sanitari de les carns a Catalunya, integrada pels departaments de Salut i d’Agricultura, juntament amb les associacions empresarials del sector carni català. Estem preocupats per la possibilitat d’externalització d’una part dels controls que actualment duen a terme els veterinaris oficials, fet que pot comprometre la imparcialitat de les actuacions i afavorir la precarietat en la contractació de personal.

Els veterinaris del Departament de Salut són professionals que es dediquen,  fonamentalment i des de fa molts anys, a la protecció de la salut de la població desenvolupant funcions de vigilància i de control oficial dels establiments alimentaris (restaurants, mercats, cuines centrals, menjadors escolars, llotges de peix, indústries de la carn, de la llet i dels ous, escorxadors i carnisseries, entre d’altres). Mitjançant inspeccions, auditories i recollides de mostres, verifiquen el compliment de la normativa sanitària sobre els aliments així com de les normes relatives al benestar dels animals que arriben als escorxadors. En definitiva, asseguren la salubritat dels aliments que arriben a les nostres taules.

Comments are closed.