Encara hi ha 86.603 persones més en situació d’atur que abans de l’inici de la pandèmia i no hem recuperat tots els llocs de treball destruïts (9.810 cotitzants menys)

Més de 112.000 persones continuen en ERTO, gairebé 32.000 ho estan des de la primera onada.

Per una altra banda, la creació de llocs de treball, la disminució de l’atur i l’augment de la contractació es fa novament a costa de treball precari.
Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de maig a Catalunya:
Dades destacades:
Atur
 • 481.817 persones en situació d’atur. Es redueix en15.368persones en relació al mes anterior (-3,09%), i en 1.332 persones respecte a l’any passat (-0,28%).
 • A l’Estat espanyol l’atur també es redueix, situant-se en 3.781.250 persones, amb un decrement intermensual de 129.378 persones (-3,31%), i una reducció interanual de 76.526 persones (-1,98%)
 • L’atur baixa a totes les províncies: a Barcelona en 8.202 persones (-2,27%), a Tarragona en 2.871 persones(-4,75%), a Lleida en 2.214 persones (-8,18%) i  a Girona en 2.081 (-4,28%). Interanualment l’atur decreix a Barcelona en 2.254 persones
 • (-0,63%), i a Tarragona en 652 persones (-1,12%), però s’incrementa a Lleida, en 1.368 persones (+5,82%) i a Girona, en 206 persones (+0,44%)
 • En nombres absoluts, l’atur decreix més entre els homes (-8.492 homes, -3,81%) que entre les dones (-6.876 dones, -2,51%). Però interanualment, l’atur només es redueix entre els homes (-4.192 homes, -1,92%) mentre que puja en les dones (+2.860 dones, +1,08%). Les dones representen el 55,49% del total de l’atur.
 • 35.112 joves estan en situació d’atur: 3.858 joves menys que el mes anterior (-9,90%) i 3.603 joves menys que ara fa un any (-9,31%).
 • 252.256 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 3.746 menysque a l’abril (-1,46%), però amb un increment interanual de 12.664 persones (+5,29%). Representen el 52,36% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur entre les persones estrangeres, se situa en 111.254 persones, amb 5.336 persones menys intermensualment, però +10.131 persones més que ara fa un any. Representen el 23,09% del total de l’atur
 • L’atur es redueix a tots els sectors, però fonamentalment als serveis, amb 12.471 persones menys en situació d’atur (-3,43%). A la indústria l’atur decreix en 1.181 persones (-2,38%), a l’agricultura en 1.116 persones (-9,77%), a la construcció en 480 persones (-1,28%) i entre les persones sense ocupació anterior en 120 persones (-0,35%). Interanualment l’atur també es redueix als serveis (-7.462 persones, -2,08%), a la indústria (-2.508 persones, -4,92%) i a la construcció (-920 persones, -2,42%), però s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+7.684 persones, +28,64%) i a l’agricultura (+2.990 persones, +22,23%).
Afiliació a la seguretat social
Aquest mes torna a créixer l’afiliació a la seguretat social, amb 37.363 persones cotitzants més que a l’abril (+1,10%), i 120.859 persones cotitzants més que ara fa un any (+3,65%). En total 3.435.428 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.
Contractació
 • S’han signat un total de 219.523 contractes, 21.725 més que a l’abril (+10,98%), i 113.191 més que ara fa un any (+106,45%)La contractació augmenta tant mensual com interanualment a totes les províncies.
 • 31.735 contractes indefinits signats, 65 més que a l’abril(+0,21%), i 17.169 contractes més que ara fa un any (+117,87%).
 • Es dispara la contractació temporal: s’han signat 187.788 contractes temporals, 21.660 contractes més intermensualment (+13,04%), i 96.022 contractes temporals més que l’any passat (+104,64%). La contractació temporal representa el 85,54% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 75,68% ha estat del sector serveis (166.138 contractes). El 64,03% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (140.552 contractes).
 • El 53,80% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (118.103 contractes) i el 46,20% dones (101.420 contractes).
Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
 • Del total d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-1931.969 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (6.123 menys que el mes anterior). D’elles, 20.137 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 80.120 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (18.347 menys que el mes anterior). D’aquestes, 3.931 persones estan en ERTO per impediment, 36.461 persones per limitació, 33.249 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 6.479 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest maig, 112.089 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 24.470 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 74.539 persones tenen el contracte suspès i 37.550 estan en un ERTO parcial.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 56.074 són dones (50,03%) i 56.015 homes (49,97%).
Protecció social
 • De les persones en situació d’atur, 251.327 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 50,55%.
  133.921 persones cobren una prestació contributiva
  117.406 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 245.858 persones no cobren prestacions per desocupació (el 49,45% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 183.969 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
El maig és un mes tradicionalment positiu per la reducció de l’atur, l’increment de la contractació i la creació d’ocupació. Aquest any, les dades que coneixem avui ens mostren una evolució favorable d’aquests indicadors degut a la finalització de l’estat d’alarma i la  consolidació del procés de vacunació de la població, que està tenint un bon efecte en la lluita contra la pandèmia i que ha permès la flexibilització de les restriccions i l’increment de l’activitat econòmica.
Tot i això, aquest mes ens mostra que encara tenim 86.603 persones més en situació d’atur que abans de l’inici de la pandèmia, que no hem recuperat tots els llocs de treball destruïts (9.810 persones cotitzants a la seguretat social menys que al febrer de 2020) i que més de 112.000 persones continuen en ERTO, de les quals, 31.969 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.
Per una altra banda, la creació de llocs de treball, la disminució de l’atur i l’augment de la contractació es fa novament a costa de treball precari.
Així mateix, com la UGT de Catalunya ja ha denunciat, les conseqüències econòmiques i socials de la covid-19 estan augmentant el nombre de famílies i persones en situació de risc de pobresa. A l’increment del nombre de persones en situació d’atur que no cobren prestacions per desocupació, que aquest mes arriba gairebé al 50% (245.858 persones), s’hi afegeix que els governs no estan al nivell, ja que no són capaços de donar una resposta adequada ni suficient amb l’Ingrés Mínim Vital, que només aconsegueix a tenir impacte sobre un 11% de llars Catalanes sense cap tipus d’ingressos, i tampoc s’avança en la compatibilització d’aquesta prestació amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
Per una altra banda, celebrem la pròrroga dels ERTO fins al mes de setembre, amb la signatura d’un Vè Acord Social en Defensa de l’Ocupació. Aquesta pròrroga, fruit del diàleg social, és imprescindible per tal d’allargar les mesures d’escut social per a les persones treballadores, gairebé 1.330.000 persones a Catalunya, mantenir la cobertura dels sectors més afectats per la pandèmia, i facilitar la reactivació econòmica.
Ara que estem consolidat el ritme de vacunació i que ja s’ha format el nou govern a Catalunya, és l’hora de recuperar l’agenda social per aplicar les polítiques necessàries per atendre les necessitats de les persones, reactivar l’economia, recuperar els drets laborals perduts i construir un millor país.
I per assolir aquests objectius la UGT de Catalunya reclama:
 • Uns pressupostos socials, amb més inversió pública, recuperant i superant els nivells de 2010, previ a les retallades, capaços de fer front a les necessitats de les persones i les empreses amb més dificultats, i una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar.
 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per a la sortida de la crisi econòmica, on els salaris i les condicions laborals dignes i el treball de qualitat siguin els fonaments sobre els quals construir un nou model de mercat laboral. I la derogació de la reforma de les pensions del 2013, i apostar per un model públic de pensions, per garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes.· La posada en marxa d’un pla d’ocupació que permeti recuperar els llocs de treball perduts al llarg de la crisi que contempli un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme.
 • Utilitzar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, que ens dirigeixen cap a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, capaç de generar ocupació de qualitat.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’impuls d’un pla de xoc contra la sinistralitat i el compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Millorar i agilitar la tramitació de les prestacions per desocupació contributives i assistencials. Augmentar la capacitat de resposta de la renda garantida de ciutadania (RGC), millorar la seva coordinació amb l’ingrés mínim vital (IMV) i agilitar el pagament de les ajudes a les persones treballadores en ERTO amb baixos ingressos i fixes discontinus.
 • Unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directe sobre les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, amb itineraris personalitzatsincrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

 

Comments are closed.