Expectants davant la valoració de la Generalitat del grau de compliment del Pacte Nacional per a la Indústria

Ahir 2 de maig de 2019, UGT i CCOO vàrem assistir a la reunió de la Comissió Executiva Permanent del Consell Català d’Empresa per conèixer el grau de compliment i execució dels dos primers anys de vigència del Pacte Nacional per la Indústria, tal i com estableix el decret del Consell Català d’Empresa.

A la  reunió, el Secretari d’Empresa i Coneixement i la Direcció General d’Indústria ens van fer trasllat de l’estat d’aplicació econòmica del pacte i d’indicadors d’acompliment, que segons les dades facilitades es situa en aproximadament el 87% del total pressupostat pel bienni. Una vegada conegut l’estat d’execució i la valoració del bienni presentat per la DG d’Indústria, ambdós sindicats vàrem manifestar la voluntat de poder estudiar amb més detall la informació rebuda, a efectes de poder valorar-la adequadament i poder fer propostes o demandes concretes per garantir la efectivitat del Pacte els propers dos anys.

CCOO i UGT volem manifestar el nostre malestar per la roda de premsa realitzada prèvia a la reunió de la Comissió Executiva Permanent per valorar les dades l’estat d’execució que va realitzar Matilde Villaroya. La Comissió Executiva Permanent ha de ser sempre la que conegui en primer lloc la informació de referent al seguiment, control i evolució del PNI. I recordem que el PNI és una eina sorgida de la societat civil i treballada en el marc de la concertació social, i com a tal no és patrimoni de cap de les parts. Per tant, el Govern ha fet una valoració de part, ja que encara no tenim una valoració conjunta de la Comissió Executiva.

En relació a la valoració de l’estat d’execució a nivell de pressupost i indicadors, si bé arribar a un 87% d’execució del pressupost destinant en el bienni podria ser un bon indicador, cal recordar que el PNI conté moltes mesures que ja eren activitat ordinària del govern en matèria industrial. I tot i així no s’ha arribat al 100% d’estat d’execució.

A més hi ha indicadors que ens alerten pel seu baix grau d’inversió o incompliment com son els grups d’infraestructures i energia o el de indústria 4.0 i digitalització. A més hi ha mesures que son una demanda sindical com el Pla Català de Simbiosi Industrial o la Transformació de l’Agència de Residus de Catalunya, en l’Agència de Recursos, que no tenen cost econòmic i no han tingut cap modificació a dia d’avui.

Per qüestions com aquesta, les dues centrals sindicals volem posar de manifest que el PNI és un acord de Govern i que no ha rebut aquesta consideració per part de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya que hi ha implicats. Volem recordar que el PNI no ha de substituir tota la política en matèria industrial de Catalunya i que necessita de pressupostos aprovats que permetin desenvolupar la política industrial acordada, això es absolutament essencial per millorar la competitivitat de la nostra economia, i per la generació d’ocupació de qualitat.

Els dos sindicats continuem convençuts de la vigència i capacitat del PNI i mostrem el nostre compromís, amb una estratègia que pot ajudar a la economia de Catalunya a ser més robusta i a millorar la seva balança comercial, amb un model productiu més industrialitzat i de valor afegit, generador d’ocupació de qualitat i que ha de treballar de manera coordinada amb la resta de pactes de caràcter nacional que hi ha avui a sobre de la taula com son el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement.

En els pròxims dies, estudiarem en profunditat la informació rebuda en el dia d’ahir, a efectes de poder avaluar correctament els indicadors i estat de pressupostos destinats al PNI per a fer una valoració complerta i poder portar-la al marc del Consell Català d’Empresa.

Comments are closed.