Ensenyament aprofita la cris per vulnerar els drets de conciliació dels seus treballadors

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya celebra que els governs català i central hagin arribat a un acord i que, finalment, l’Estat hagi decidit retirar el recurs contra la convocatòria de 1.245 places de professors de Secundària per part de la Generalitat, així com que es mantingui el nombre de places convocades.

El nostre sindicat considera que aquestes places són molt necessàries per a l’estabilitat del professorat de l’ensenyament públic i, per tant, per a la qualitat del serveiue s’ofereix a la ciutadania.

 

aula-amplio2

S’estan denegant les reduccions i compactacions de jornada i els permisos de lactància, i s’està disminuint el període de reducció de jornada per cura de fill menor de 6 anys

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya denuncia que el Departament d’Ensenyament ve des de fa mesos infringint el drets reconeguts en la Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya, drets que protegeixen la família i els drets del menor. El Departament està aprofitant la situació de crisi per retallar drets dels seus treballadors i treballadores, principalment del personal interí i substituts, que no s’atreveixen a denunciar la situació per por a perdre la feina.

Al nostre sindicat estan acudint treballadors i treballadores interins a qui es deneguen les reduccions de jornada, els permisos de lactància i les compactacions de jornada si no tenen un nomenament de jornada sencera.

També ens estem trobant amb casos de companyes interines substitutes a qui no se’ls reconeix el dret a cobrar el mes de juliol perquè, pel fet d’estar en situació de permís de maternitat, no han pogut complir els sis mesos efectius de treball. I s’està disminuint el període de reducció de jornada per cura de fill menor de 6 anys a personal tant interí com funcionari.

Aquestes decisions, a més de ser injustes i vulnerar la llei, s’estan prenent de manera aleatòria segons la direcció territorial de què es tracti.

Des de la Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya no ens quedarem quiets davant d’aquestes infraccions de la normativa legal vigent per part de l’Administració i iniciarem totes les actuacions legals que siguin necessàries per la correcta aplicació de la llei.

Comments are closed.