Entra en vigor el primer estatut per als autònoms

avuiAhir va entrar en vigor el primer text legal que regula l’activitat dels treballadors autònoms, uns 550.000 treballadors catalans que s’ acullen a aquest règim laboral. A tot l’Estat hi ha més de tres milions de treballadors autònoms, que ara veuen millorats els seus drets laborals i la protecció social.

La nova normativa ha estat rebuda per les entitats implicades com un avenç, i va obtenir la unanimitat de les forces polítiques. El director general d’Autònoms del ministeri de Treball, Juan José Barrera, es va felicitar perquè “els autònoms es poden sentir satisfets de veure garantits els seus drets” i per “l’equiparació progressiva de la seva cobertura amb la dels assalariats”. Barrera va fer aquestes afirmacions en una jornada sobre el nou estatut dels autònoms organitzada per Asepeyo i la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC).

El nou estatut inclou la definició del treball autònom i formula un catàleg de drets i deures, regula la prevenció de riscos laborals i estableix garanties econòmiques. S’estableix la possibilitat de contractar els fills menors de 30 anys que convisquin amb el treballador, i es preveu la possibilitat que les associacions d’autònoms puguin arribar a acords d’interès professional amb sindicats o empreses, sempre que no vagin en contra de la lliure competència.

Jurisdicció social
La norma assigna a la jurisdicció social la resolució dels conflictes dels autònoms econòmicament dependents. També reconeix un catàleg de drets col·lectius, i s’apliquen mesures perquè el règim dels autònoms tendeixi a equiparar-se amb el règim general de la Seguretat Social. A més, es reconeix el dret de rebre prestacions per accident laboral en situacions de viatges per feina (in itinere).

Es permetrà la jubilació anticipada de treballadors autònoms que exerceixin una activitat tòxica, perillosa o penosa. A aquesta mesura s’hi suma la que permetrà que els autònoms es jubilin anticipadament als sectors considerats en crisi.

El govern central haurà de portar al Congrés una proposta per posar en marxa un sistema específic de protecció en cas de cessament de l’activitat, en funció de les seves característiques personals i de l’activitat professional.

Altres mesures estan dirigides al foment de la cultura emprenedora, reduint els costos de l’inici de l’activitat, afavorint la formació professional i una política fiscal adient. El nou estatut augmenta les bonificacions en la cotització de la Seguretat Social dels joves de fins a 30 anys i dones fins a 35 que comencin la seva activitat com a autònoms, passant del 25% actual al 30% i de 24 a 30 mesos.

Acord dels implicats
El president de CTAC-UGT, Salvador Duarte, va destacar la regulació dels treballadors autònoms no dependents, que són els que fan una feina per a un client del qual reben el 75% dels seus ingressos, perquè “son el punt més feble de les cadenes de subcontractació”.

Duarte va lamentar, en canvi, que la modificació legal “no hagi anat més enllà” en matèries com la fiscalitat. El president de la CTAV va reclamar al govern que “no trigui” a desenvolupar els apartats de l’estatut dels autònoms que li corresponen, i que es creï ràpidament el Consell Català del Treballador Autònom previst a la llei.

{mxc} 

Comments are closed.