EPA, 4rt trimestre 2010: Catalunya acumula per quart any més aturats que l’any anterior

jobs
2 de cada 5 famílies tenen almenys 1 persona a l’atur

La taxa d’atur juvenil al nostre país arriba al 39,7%, i la de temporalitat, al 51,2%

El que semblava impossible ha tornat a passar. A Catalunya, durant el quart trimestre del 2010, l’atur ha tornat a sacsejar la població catalana, tot registrant un nou màxim històric. Concretament, la població desocupada ha augmentat en 17.400 persones respecte al trimestre anterior, el que representa un increment d’un 2,6%. Pel que respecte al quart trimestre de l’any 2009, la població desocupada s’ha incrementat en 43.700 persones, un increment del 6,8%.

 

En relació a la població activa, ha disminuït en 25.400 persones respecte al trimestre anterior. Moltes d’aquestes persones són persones joves que han decidit deixar de buscar feina per posar-se a estudiar o marxar a l’estranger en busca d’una vida digna.

Pel que fa a la població ocupada, destacar que ha disminuït en 42.600 persones respecte al trimestre anterior. Del total d’aquestes persones, un 40% s’han anat a l’atur, mentre que un 60% ha perdut el seu lloc de treball, però no estan buscant feina, el que significa ha passat a ser població inactiva.

La taxa d’atur del quart trimestre s’ha situat en un 18%, un punt percentual més que al mateix trimestre de l’any anterior (17%). La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51,6%, mentre que la taxa d’activitat s’ha situat en un 62,9%. S’ha de destacar el fort increment de la taxa de temporalitatque ha passat d’un 17,2% al quart trimestre de 2009 a un 18,8% al quart trimestre de 2010. En el cas dels joves la temporalitat ha passat d’un 45,6% a un 51,2%.

Pel que fa als territoris, Girona i Tarragona tenen la taxa d’atur més elevada (19,7% i 19,2%, respectivament), mentre que Lleida és la província en millor situació, ja que la seva taxa d’atur és gairebé quatre punts percentuals inferior a la mitjana catalana, amb un 14,4%, tot i que també és la província amb una taxa d’activitat més baixa.

Respecte a la població per sexe, hem de destacar que mentre a la taxa d’atur no hi ha grans diferencies (homes: 19,2% – dones: 16,5%), la taxa d’ocupació masculina s’ha situat en un 56,6%, mentre que femenina es troba en un 46,8%. Destacar que el 94% de les noves persones desocupades registrades aquest trimestre han estat homes.

Pel que fa la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest quart trimestre ha augmentat de forma molt preocupant, al situar-se en un 39,7%, 2 punts percentuals menys que l’any anterior. Pel que fa als sectors d’activitat, on més ocupació s’ha destruït han estat els serveis i la construcció.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. Aquest trimestre, 250.400 famílies tenen la persona principal desocupada, un 189% més que les que hi havia a l’inici de la crisi. Una altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies és que durant aquest trimestre el 20,2% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l’atur, mentre que al mateix trimestre de l’any anterior, aquest percentatge només arribava al 18,4%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

En aquest sentit, la nostra organització, per enèsima vegada, torna a rebutjar contundentment la reforma laboral del Govern de l’Estat: és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no genera nous llocs de treball i no ajudarà al canvi de model productiu i que el seu únic objectiu és retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, incentivar l’acomiadament amb diners públics, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col·lectiva, en definitiva per acontentar els que ens han portat aquesta crisi i castigar les persones treballadores que no han estat les culpables.

Per si no n’hi havia prou amb la retallades produïdes al sector públic, la reforma laboral i totes les tisorades socials que el Govern de l’Estat ha portat a terme durant els últims mesos, Zapatero va presentar el passat mes un conjunt de mesures dirigides a privatitzar importants serveis públics i a rebaixar encara més les condicions de la població treballadora.

Des de la UGT de Catalunya exigim reformes dirigides a reactivar l’economia i impulsar un canvi de model productiu.

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Millorar el finançament del sistema de seguretat social mitjançant mesures per una millor distribució en el pagament d’impostos i una reducció del frau fiscal.
  • En matèria de polítiques d’ocupació, reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació. Polítiques actives de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi (persones estrangeres, jovent i majors de 45 anys). Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat i no donar via lliure a les ETT o agències de col·locació.
  • Des de el nostre sindicat exigim un servei públic d’ocupació i unes polítiques actives d’ocupació que siguin de qualitat i que contribueixin a assolir el canvi de model productiu. No podem tornar a caure en l’error de prioritzar quantitat per sobre de la qualitat.
  • Impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional i la promulgació d’una Llei de Formació Professional de Catalunya.
  • Ja és hora que les entitats financeres retornin el capital públic injectat, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.

Comments are closed.