EPA: Catalunya és la comunitat autònoma que més llocs de treball ha destruït

escola-taller

La UGT de Catalunya exigeix urgentment polítiques actives d’ocupació específiques per aquells col·lectius amb més dificultats al mercat de treball, com els joves i els majors de 45 anys

A Catalunya durant aquest trimestre, l’atur ha tornat a sacsejar la població catalana. Concretament, la població desocupada ha augmentat en 33.000 persones respecte el trimestre anterior, situant la xifra total de persones desocupades en 676.100 persones, el que representa un increment d’un 5%.

Respecte a l’inici de la crisi, la població catalana desocupada s’ha incrementat en gairebé 425.000 persones, el que representa un increment d’un 169%. Pel que fa la població ocupada, cal destacar que ha disminuït en 37.500 persones respecte al trimestre anterior. Val a dir que en un any s’han destruït més de 131.300 llocs de feina.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest primer trimestre s’ha situat en un 17,9%, gairebé tres vegades més que a l’inici de la crisi econòmica, fa més de dos anys. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51,1%, 2 punts percentuals menys que al mateix període de l’any anterior. Finalment, la taxa d’activitat tot i que ha disminuït (1,1 punts percentuals), gairebé es manté estable, concretament ha passat d’un 63,3% al primer trimestre de 2009 a un 62,8% al primer trimestre de 2010.

Pel que fa a les províncies, hem de destacar que mentre Girona té la taxa d’atur més elevada (20,5%), 2,6 punts percentuals més que la mitjana catalana, Lleida és la província en millor situació, ja que la seva taxa d’atur és gairebé 4 punts percentuals inferior a la mitjana catalana, amb un 14,6% tot i que cal esmentar que és la província amb una taxa d’activitat més baixa.

Respecte a la població per sexe, hem de destacar que mentre a la taxa d’atur no hi ha grans diferencies (home: 19% – dones – 16,6%), la taxa d’ocupació masculina s’ha situat en un 56,7%, mentre que femenina es troba en un 45,7%. Pel que fa la població jove, cal ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre ha augmentat de forma molt preocupant, al situar-se en un 40%.

Durant aquest trimestre, la població desocupada estrangera ha disminuït en un 4,5% respecte al mes anterior. Això és degut a que moltes persones estrangeres quan perden la feina tornen al seu país d’origen. Pel que fa als sectors, on més ocupació s’ha destruït han estat: la indústria amb 56.900 persones i la construcció amb 46.100 persones, respecte a l’any anterior. El 20% de les famílies tenen almenys 1 persona a l’atur.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. Aquest trimestre, 262.700 famílies tenen la persona principal desocupada, 178.000 famílies més que les que hi havia a l’inici de la crisi en aquesta situació. Una altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies, és que durant aquest trimestre el 20% de famílies catalanes tenen almenys una persona l’atur.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya reclamen una resposta decidida per part del Govern de la Generalitat per poder afrontar aquesta situació fent una forta aposta per la formació amb l’objectiu incrementar la qualificació de les persones que es troben immersos en el nostre mercat de treball (recordem que, al més de març, gairebé 9 de cada de persones desocupades tenen només un nivell d’estudis de nivell baix i mig) i augmentant la protecció social a les persones. 

En aquest sentit, proposem:

  • L’augment de la despesa pública per impulsar l’economia productiva.
  • La millora de les condicions de la prestació de l’atur, subsidi d’atur i Renda activa d’inserció (RAI).
  • La millora de la intermediació pública en el mercat de treball, en quantitat i qualitat.
  • El Govern ha d’apostar decididament per la millora de la formació i la qualificació professional de les persones treballadores incrementant els recursos destinats.
  • Impulsar d’una vegada per totes els processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Exigeix al Govern que desenvolupi polítiques actives d’ocupació dirigides als grups de població més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres i les persones més joves, les persones major de 45 anys, i no eliminar-les com en el cas de les Escoles Taller, Cases d’Ofici  i Tallers d’Ocupació.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

Comments are closed.