EPA IV trimestre 2009: El 19% de les famílies tenen almenys 1 persona a l’atur

otg2.jpg
En un any, el nombre de llars on la persona principal està desocupada ha crescut un 66%

A Catalunya durant aquest trimestre, l’atur ha tornat a sacsejar la població catalana. Concretament, la població desocupada ha augmentat en 35.900 persones respecte el trimestre anterior, el que representa un increment d’un 6%. Pel que respecte al quart trimestre de l’any 2008, la població desocupada s’ha incrementat en 187.300 persones, representant un increment d’un 41%.

En relació la població activa, ha disminuït en 26.900 persones respecte el trimestre anterior. Moltes d’aquestes persones són persones joves que han decidit deixar de buscar feina, i o bé es posen a estudiar per poder millorar la seva qualificació o passen a ser persones que ni estudien ni treballen. Pel que fa la població ocupada, destacar que ha disminuït en 62.800 persones respecte al trimestre anterior. Del total d’aquestes persones, un 57% s’han anat a l’atur, mentre que un 43% ha perdut el seu lloc de treball, però no esta buscant feina, el que significa ha passat a ser població inactiva. Val a dir que en un any s’han destruït més de 262.000 llocs de feina. Respecte a l’inici de la crisi, fa 2 anys la destrucció de llocs de treball arriba a 410.000. 

Les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. La UGT de Catalunya denuncia que, durant aquest trimestre, 251.300 famílies tenen la persona principal desocupada, 84.900 famílies més que les que hi havia al mateix període de l’any anterior, el que representa un increment d’un 66%. Un altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies, és que durant aquest trimestre el 19% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l’atur, mentre que al mateix trimestre de l’any anterior, aquest percentatge només arribava al 14%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Davant el panorama actual, la UGT de Catalunya exigeix al govern de Catalunya un veritable PLA DE RESCAT DE LES PERSONES per poder donar recolzament als collectius amb més dificultats d’inserció, així com diferents MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A INCENTIVAR EL CONSUM:

 • L’augment de la despesa pública per impulsar l’economia productiva i combatre l’atur i l’exclusió social.
 • El retorn social del capital públic injectat al sector financer, exigint la concessió de crèdits a empreses i particulars.
 • La posada en marxa diferents "plans renove" per incentivar el consum. En aquest sentit, la UGT de Catalunya proposa tres:
        Pla renove del moble.
        Pla renove de rehabilitació d’habitatges.
        Pla renove de productes de la llar.
 • La posada en marxa un veritable pla de rescat de les persones basat en la realització d’un itinerari personalitzat per fer un diagnòstic de la situació de cada persona,  millorant la seva formació i donant un veritable servei d’orientació professional.
 • La creació d’una conselleria de Formació Professional, així com la realització d’una llei de FP. 
 • Desenvolupar noves polítiques actives d’ocupació dirigides als col*lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres i les persones joves i no eliminar-les com el cas de les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació

{mxc}

Comments are closed.