EPA IV trimestre del 2017: la reducció de l’atur i la creació d’ocupació es basa en l’augment de la precarietat laboral i de la pobresa de les famílies

El 2017 finalitza amb 87.400 llars sense cap persona amb d’ingressos, 143.800 amb tots els seus actius en situació de desocupació i 247.200 amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals

Deu anys després de l’inici de la crisi, encara hi ha 227.500 persones més desocupades, 305.100 llocs de treball menys, 176.800 persones més en situació d’atur de llarga durada i 159.400 aturats més que no perceben prestacions

 

L’any 2017 finalitza a Catalunya amb una taxa d’atur del 12,63% i amb 479.200 persones en situació de desocupació segons les dades de l’EPA del quart trimestre de l’any:

 • 2,22 punts percentuals menys que el quart trimestre de l’any 2016, però 0,09 punts percentuals més que el trimestre anterior.
 • 79.200 persones menys que l’any 2016 (-14,19%), però 3.600 persones més que el trimestre anterior (+0,76%).
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 16,55%, amb 3.766.700 persones en situació de desocupació, 471.100 menys que ara fa un any (-11,12%), però 35.000 persones més que el trimestre anterior (+0,94%).
 • Població activa: 3.795.400 persones, s’ha incrementat en 34.300 persones respecte al mateix període de l’any anterior i en 3.100 persones respecte al trimestre passat.
 • Taxa d’activitat: 61,7%, 0,1 punts percentuals menys que l’any passat, però 0,08 punts percentuals més que el trimestre anterior.
 • Població ocupada: 3.316.200 persones. S’ha incrementat en 113.600 persones respecte a l’any 2016 però s’ha reduït en 400 persones respecte al trimestre anterior.
 • Taxa d’ocupació: 53,9%, 1,44 punts percentuals més que ara fa un any, però 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior.
  Taxa de temporalitat: 21,60%, 0,24 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 13,98%, 0,39 punts percentuals menys que la del quart trimestre de l’any anterior, però 0,02 punts percentuals més que el trimestre anterior.

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 12,13%, amb 341.200 persones desocupades
 • Girona: taxa d’atur del 13,61%, amb 51.500 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 11,40%, amb 24.200 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 15,93%, amb 62.300 persones desocupades.

Segons el sexe:
L’atur s’ha reduït de manera similar entre dones i homes tot i que l’atur femení és més elevat que el masculí:

 • 40.700 dones menys en situació d’atur respecte a l’any anterior (-14,36%), però 1.300 dones més respecte al trimestre anterior (+0,54%). En l’actualitat 242.800 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 13,5%.
 • Entre els homes, l’atur ha baixat en 38.400 homes respecte al mateix període de l’any 2016 (-13,97%) i s’ha incrementant en 2.400 homes respecte al trimestre anterior (+1,03%). Hi ha 236.500 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 11,9%.

Població jove:
La taxa d’atur juvenil se situa en el 28,94%, 16,3 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 82.700 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 65,14%.

Població estrangera:
El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 4,5% respecte al mateix període de l’any passat, situant-se en 130.500 persones, però s’ha incrementat un 9,7% respecte al trimestre anterior. Representen el 27,23% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:
Es creen llocs de treball a tots els sectors.
Aquest darrer trimestre s’han creat 113.600 llocs de treball respecte al mateix període de l’any 2016 i s’han destruït 400 llocs de treball respecte al trimestre anterior. Així, l’ocupació s’ha incrementat als serveis, amb 45.100 llocs de treball més respecte a l’any anterior, però s’han reduït 21.100 en relació al trimestre anterior. A la indústria, s’han creat 41.700 llocs de treball respecte a l’any anterior i 25.600 respecte al trimestre anterior. A la construcció, s’han creat 26.400 llocs de treball aquest any, però s’han destruït 3.800 respecte al trimestre anterior; i a l’agricultura, s’han creat 500 llocs de treball aquest any, però s’han destruït 1.100 respecte al tercer trimestre.

Tot i aquestes dades, que inicialment semblen molt positives, si les comparem amb les d’ara fa 10 anys, abans de l’inici de la crisi, aquestes ens mostren una altra realitat:

 • Tenim encara 227.500 persones més en situació de desocupació que abans de l’inici de la crisi (+6,13p.p.).
 • Tenim 305.100 llocs de treball menys (-5,6p.p).
 • Hi ha 77.600 persones actives menys (-1,99 p.p.).
 • La taxa de parcialitat és 8,42 p.p. superior.
 • L’atur juvenil és 15,34 p.p. superior.
 • Hi ha 176.800 persones més en situació d’atur de llarga durada.
 • 159.400 persones més en situació d’atur que no perceben prestacions.
 • 20.900 llars més sense perceptors d’ingressos.
 • 94.600 llars més amb tots els actius desocupats.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Amb totes aquestes dades, no podem fer una valoració positiva de les dades del quart trimestre de l’any 2017 perquè la recuperació econòmica no està arribant a les persones: continua creixent la precarietat laboral i la pobresa de les persones treballadores i les famílies, creixen cada vegada més les desigualtats i la bretxa salarial alhora que perdem poder adquisitiu.

La reducció de l’atur i la creació d’ocupació està supeditada a l’augment de la precarietat laboral dels treballadors i treballadores i novament des de la UGT de Catalunya alertem que continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi.

I les famílies continuen sent les més perjudicades, l’any finalitza amb 87.400 llars sense cap persona amb d’ingressos, 143.800 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 247.200 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball, i la recuperació dels drets perduts per part de les persones treballadores.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix que l’europeu: 1.000 euros.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir i penalitzar el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau i invertir recursos al Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol•licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col•lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.