EPA IV trimestre: La factura de la reforma laboral, 885.100 aturats a Catalunya

desempleoEl 2012 tanca amb una taxa d’atur a l’Estat del 26% i del 24% al nostre país

Catalunya tanca l’any 2012 amb una taxa d’atur del 23,94% i amb 885.100 persones en situació de desocupació, segons les dades del 4rt. trimestre de l’EPA: 109.700 persones més que l’any 2011 (+14,15%) i 44.700 persones més que el trimestre anterior (+4,90%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 26,02%, amb 5.965.400 persones en situació de desocupació,un 3,24% més que el trimestre anterior i un 13,12% més que l’any 2011.

Catalunya és la segona comunitat autònoma on més s’ha incrementat la desocupació, només superada per Andalusia.

Aquestes dades signifiquen un nou rècord històric de persones en situació d’atur al nostre país i el sisè any consecutiu d’increment de l’atur a Catalunya.

La població activa s’ha reduït de 28.300 persones respecte el trimestre passat i  de 85.600 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.696.600 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 73.100 persones respecte al trimestre anterior i 195.400 persones respecte l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 23,94%, 1,38 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 3,44 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2011.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 47%, un 1,13% inferior al trimestre anterior i 2,67 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2011.

La taxa d’activitat també s’ha reduït, situant-se en el 61,08%, 1,08 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,68 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2011.

Finalment, pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 17,4%, 2,4 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2011.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 25,63%, seguida de Girona, amb un 24,2%, Barcelona, amb un 24,13%% i Lleida, amb un 17,79%.Cal remarcar que la taxa d’atur s’ha incrementat a totes les províncies.

Un col·lectiu que esta patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada, que aquest trimestre se situa en 498.300 persones, amb un increment de 97.100 persones respecte el mateix període de l’any anterior, i ja representen el 56,30% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 52,14%, 28,2 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 56,81%.

Respecte el nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït d’un 1,6% respecte l’any anterior, però s’ha incrementat d’un 11,7% respecte el passat trimestre, i representen el 29% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar tots els sectors han perdut ocupació al llarg d’aquest any 2012, en total 195.400 llocs de treball, destacant els 91.300 perduts pel sector dels serveis, els 51.900 del sector de la construcció i els 41.100 de la indústria.Respecte el trimestre anterior, els sectors han perdut 73.100 llocs de treball, bàsicament en els serveis i la indústria, amb 30.900  i 25.400 llocs de treball menys respectivament. Les empreses dedicades a la maquinària, material elèctric i transport han perdut 51.900 llocs de treball, el transport i l’emmagatzematge, 29.200 i l’Administració pública 23.300 llocs de treball respecte l’any 2011.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 25,1% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al mateix període de l’any anterior era el 22,6%.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya valora de manera molt negativa les dades d’aquest trimestre, davant l’alt increment de persones en situació de desocupació, 44.700 persones més respecte el trimestre anterior, i 109.700 persones més respecte l’any anterior, i la destrucció de 195.400 llocs de treball respecte l’any 2011 i 73.100 respecte el trimestre anterior.

Aquestes dades situen la taxa de desocupació a Catalunya en un inadmissible 23,94%. Estem davant la pitjor xifra de persones en situació de desocupació des de l’inici de la crisi.

Destaca també el fet que som la comunitat autònoma amb un major increment de persones en situació d’atur al llarg de l’any 2012 després d’Andalusia, únicament, i la primera respecte el trimestre anterior.

Les dades demostren novament que la política econòmica dels governs, tant el de l’estat espanyol, com el de la Generalitat de Catalunya, basada en retallades de despesa pública i l’augment dels impostos, han estat un fracàs i que estan enfonsant el país, amb és atur, menys ocupació i pèrdua de drets per a les persones, accentuant encara més la situació de crisi, que ja dura més de quatre anys.

La UGT de Catalunya exigeix a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’estat espanyol veritables polítiques econòmiques adreçades a la creació d’ocupació i que deixin de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores i a la ciutadania en general.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • Una reforma integral del sistema fiscal on veritablement pagui més qui més té, per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • La transformació del programa PREPARA, que finalitza el proper mes de febrer, en una prestació del sistema de protecció a la que es tingui dret en les situacions de necessitat, una vegada esgotades altres tipus de prestacions, amb l’objectiu d’atendre i protegir les persones més afectades per la crisi.

Comments are closed.