EPA: La frenada en sec de la despesa pública i les retallades ens han portat fins aquí

unemployment
Es el 51,74% de les persones en situació de desocupació a Catalunya són de llarga durada

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 47,9%, 27 punts percentuals més que la taxa d’atur general

Catalunya tanca l’any 2011 amb una taxa d’atur del 20,50% i amb 775.400 persones en situació de desocupació, segons les dades del quart trimestre de l’EPA: 88.700 persones més que l’any 2010 (+12,92%) i 33.400 persones més que el trimestre anterior (+4,50%).

Aquestes dades signifiquen un nou rècord històric de persones en situació d’atur al nostre país i el cinquè any consecutiu d’increment de l’atur a Catalunya.

La població activa s’ha reduït en 36.400 persones respecte al trimestre passat i  en 38.100 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.782.200 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 69.800 persones respecte al trimestre anterior i 126.800 persones respecte l’any anterior, situant-se en un total de 3.006.800 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 20,50%, 1,7 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 2,52 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2010.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 49,67%, un 1,31% inferior al trimestre anterior i 1,89 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2010.

 

Finalment, la taxa d’activitat també s’ha reduït, situant-se en el 62,48%, 0,8 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,38 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2010.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 19,8%, 1 punt percentual per sobre del mateix període de l’any 2010.

Pel que fa les províncies, Girona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 23,38%, seguida de Tarragona, amb un 21,80%, Barcelona, amb un 20,18%% i Lleida, amb un 17,10%. Cal remarcar que la taxa d’atur s’ha incrementat a totes les províncies.

Un col·lectiu que esta patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada, que aquest trimestre se situa en 401.200 persones, amb un increment de 51.500 persones respecte el mateix període de l’any anterior, i ja representen el 51,74% de les persones en situació de desocupació.

 

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 47,9%, 27 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 56,1%. Malgrat s’ha reduït respecte el trimestre anterior, suposa in increment de gairebé 5 punts percentuals respecte el mateix període de l’any anterior.

Respecte a les persones estrangeres, esmentar que també estan patint les conseqüències de la crisi d’una forma més directe. En el darrer any, mentre que les persones autòctones desocupades s’han incrementat un 10,3%, les persones estrangeres desocupades ho han fet en un 18,4%, i representen el 33,7% del total de persones en situació d’atur.

 

Per sectors, s’ha de destacar tots els sectors han perdut ocupació al llarg d’aquest any 2011, destacant els 45.300 perduts pel sector de la indústria i els 40.500 del sector serveis. Respecte al trimestre anterior, els sectors han perdut 69.800 llocs de treball, bàsicament en els serveis, amb 65.600 llocs de treball menys.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre el 22,6% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al pateix període de l’any anterior era el 20,2%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya considera molt negatives les dades d’aquest trimestre, però no han estat cap sorpresa. Són la conseqüència lògica de les polítiques de desinversió pública i de retallades pressupostàries que s’estan portant a terme.

 

Destaca també el fet que som la Comunitat Autònoma amb un major increment de persones en situació d’atur al llarg de l’any 2011 després d’Andalusia, i la tercera respecte el trimestre anterior, després de Madrid i Balears.

 

Continuem denunciant que els govern no estan fent els esforços necessaris ni adoptant les mesures adequades per superar una crisi que està afectant de manera devastadora les persones treballadores del nostre país. La sortida de la crisi no pot ser una excusa per desmantellar el nostre model d’estat de benestar, que tants anys i esforços ens ha costat. El dret a la sanitat pública, universal i gratuïta, l’educació pública i de qualitat, uns serveis socials que donin la màxima cobertura als qui més ho necessiten, no són moneda de canvi i ara, més que mai, són necessaris.

Les constants retallades de despesa pública i en els serveis públics no ens estan ajudant a sortir de la crisi, sinó que estan significant més destrucció d’ocupació, la pèrdua de drets socials i laborals i més desigualtat entre les persones.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya animem la població catalana a secundar les manifestacions de demà dissabte, 28 de gener, que tenen com a lema “No a la dictadura financera! Aturem les retallades!”, en defensa dels servicis públics i en contra de les retallades que afecten fonamentalment les persones treballadores i a les classes populars.

La UGT de Catalunya exigeix al Govern que dirigeixi els seus esforços a:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • Aturar les retallades als serveis públics, especialment en sanitat i educació, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • · Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, és necessari incrementar la taxa impositiva a les rendes més altes, crear nous impostos sobre grans fortunes i no limitar-se a la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, adoptar mesures per eradicar l’economia submergida i el frau fiscal, així com gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

 

  • No utilitzar les taxes en perjudici de les persones treballadores. L’increment dels ingressos públics, no ha de passar per l’augment de taxes o del preu del transport públic, ja que aquestes mesures afecten principalment les rendes més baixes i obstaculitzen el consum i la demanda interna, retardant encara més la sortida de la crisi.
  • Una reforma laboral justa que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat. Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.