EPA primer trimestre 2013: Si no s’aplica una moratòria en l’aplicació dels ERO, creixerà encara més el nombre d’aturats

desempleoLa taxa d’atur se situa en el 24,53% a Catalunya, amb 65.300 persones més en situació de desocupació que en el primer trimestre de 2012

Catalunya inicia el primer trimestre de l’any 2013 amb 902.300 persones en situació de desocupació i amb una taxa d’atur del 24,53%, segons les dades del primer trimestre de l’EPA: 65.300 persones més que el mateix període de l’any 2012 (+7,80%) i 17.100 persones més que el trimestre anterior (+1,93%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 27,16%, amb 6.202.700 persones en situació de desocupació, un 3,98% més que el trimestre anterior i un 9,99% més que l’any 2012.

La població activa s’ha reduït de 18.700 persones respecte el trimestre passat i  de 99.000 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.677.900 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 35.700 persones respecte al trimestre anterior i 164.200 persones respecte l’any anterior, situant-se en un total de 2.775.700 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 24,53%, 0,59 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 2,37 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 46,59%, un 0,41% inferior al trimestre anterior i 2,07 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2012.

La taxa d’activitat també s’ha reduït, situant-se en el 61,73%, 0,07 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,78 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2012.

Finalment, pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 17,2%, 0,2 punts percentuals menys que el primer trimestre de l’any 2012.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 28,98%, seguida de Girona, amb un 25,11%, Barcelona, amb un 24,37%% i Lleida, amb un 16,57%. La taxa d’atur s’ha incrementat a totes les províncies, excepte a Lleida on ha disminuït en 1,22 punts percentuals.

El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 508.000 persones, amb un increment de 70.200 persones respecte el mateix període de l’any anterior, i ja representen el 56,31% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 52,72%, 28,19 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 56,10%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït d’un 7,7% respecte el mateix període de l’any anterior, però s’ha incrementat d’un 0,5% respecte el passat trimestre, i representen el 28,6% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, aquest primer trimestre de l’any, s’han perdut 43.000 llocs de treball al sector dels serveis, respecte el trimestre anterior. En la indústria hi ha 2.900 ocupats més, en l’agricultura, 2.300 ocupats més i a la construcció, 2.100 ocupats més. Però, respecte el mateix trimestre de l’any 2012, són 103.100 llocs de treball del sector dels serveis perduts, 29.600 en el sector de la construcció, 26.500 en la indústria i 5.000 en l’agricultura: 164.200 llocs de treball menys en total.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 25,8% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem molt negativament les dades d’aquest primer trimestre de l’any 2013, davant l’alt increment de persones en situació de des ocupació, el descens de la població ocupada i la reducció de la població activa, malgrat coincidir la Setmana Santa amb aquest trimestre.

Novament ens trobem amb la pitjor xifra de persones en situació de desocupació des de l’inici de la crisi, en quant a dades de l’EPA es refereix: la taxa d’atur se situa a Catalunya en el 24,53%, amb 902.300 persones en situació d’atur.

Destaca també el fet que som la comunitat autònoma amb un major increment de persones en situació d’atur en aquest trimestre després d’Andalusia.

Les dades demostren novament que la política econòmica dels governs, tant el de l’estat espanyol, com el de la Generalitat de Catalunya, basada en retallades de despesa pública, en sanitat, en educació, en serveis socials, és un fracàs, i que aquesta no és la via de la recuperació econòmica, si no que està provocant més atur, menys ocupació i la pèrdua de drets de les persones, accentuant encara més la situació de crisi i les desigualtats socials.

Així mateix, el Govern de l’estat novament ha demostrat que la lluita contra l’atur i la millora de la situació en el mercat de treball de les persones en situació de desocupació no està entre les seves prioritats, amb una nova retallada en el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació que s’han de realitzar a Catalunya al llarg de l’any 2013.

Amb aquest escenari, el govern de l’Estat aprovarà demà divendres un nou pla de reformes estructurals, el segon pla de reformes en el que portem d’any, amb la finalitat d’assolir els objectius imposats per Europa, i que suposarà més ajustos de la despesa pública. Des de la UGT de Catalunya reclamem que aquests nous ajustos no signifiquin més retallades en els drets dels treballadors i les treballadores i de les persones més vulnerables.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Una moratòria en l’aplicació dels Expedients de Regulació d’Ocupació.
  • Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació entre les prioritats del govern, tant l’estatal, com el de Catalunya.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació. En l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país. És necessari incrementar les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Agilitar, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, la incorporació de les 160 persones orientadores per a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur del nostre país.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Una reforma laboral dialogada i consensuada amb els agents socials que realment sigui justa per a les persones treballadores, útil per a l’economia i que realment fomenti la creació d’ocupació.

Comments are closed.