EPA primer trimestre: La Reforma Laboral només ha provocat més atur i més temporalitat

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Record: Catalunya supera la barrera dels 700.000 aturats i situa la seva taxa d’atur en el 19%

4 de cada 9 joves actius es troben en situació de desocupació, mentre que 5 de cada 9 que treballen ho fan amb un contracte temporal

Tal i com venien avançant amb les dades d’atur registrat, Catalunya ha començat l’any amb unes dades molt negatives, encara pitjors que les registrades l’any anterior i que des del nostre sindicat ens preocupen profundament.  Durant aquest trimestre, la població desocupada ha augmentat en 51.500 persones respecte a l’any anterior, situant la xifra total de persones desocupades en 727.600 persones, el que representa un increment interanual d’un 7,62%.

La població activa s’ha incrementat en 52.100 persones respecte a l’any anterior, el que representa un increment d’un 1,38%. No obstant, destacar que d’aquest augment, el 98,84% han estat persones desocupades.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest primer trimestre s’ha situat en un 19%, tres vegades més que a l’inici de la crisi econòmica, fa més de tres anys. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51,1%, 2 punts percentuals menys que al mateix període de l’any anterior. Finalment, la taxa d’activitat es manté estable, concretament ha passat d’un 63.3% al primer trimestre de 2010 a un 63.1% al primer trimestre de 2011.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha de destacar el seu increment, ha passat d’un 15,8% al primer trimestre de 2010, a un 16,8% al primer trimestre de 2011. Respecte a la taxa de temporalitat juvenil l’increment encara és mes important, ja que s’ha situat en un 54,6%, gairebé 10 punts percentuals més que al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa les províncies, hem de destacar que mentre Girona té la taxa d’atur més elevada (22,3%), 3,3 punts percentuals més que la mitjana catalana, Lleida és la província en millor situació, ja que la seva taxa d’atur és 7,2 punts percentuals inferior a la mitjana catalana, amb un 11,8% tot i que cal esmentar que és la província amb una taxa d’activitat més baixa.

Respecte a la població per sexe, els homes continuen tenint una taxa d’atur més elevada, amb un 19,7%, mentre que la de les dones és sensiblement inferior amb un 18,2%. No obstant, la taxa d’ocupació masculina continua sent molt més elevada amb un 56,6%, mentre que femenina es troba en un 45,8%.

Pel que fa la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre ha augmentat de forma molt preocupant, al situar-se en un 43,6% superant en gairebé 4 punts percentuals la registrada durant el mateix període de l’any anterior.

Durant aquest trimestre, la població desocupada estrangera s’ha incrementat en un 6,5% respecte a l’any anterior. Del total de noves persones desocupades, 1 de cada 4 persones han estat d’origen estranger.

Pel que fa als sectors, on més ocupació s’ha destruït han estat a la indústria amb 36.000 persones i la construcció amb 40.000 persones, respecte a l’any anterior.

2 de cada 10 famílies tenen almenys 1 persona a l’atur

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. Aquest trimestre, 264.400 famílies tenen la persona principal desocupada, 180.000 famílies més que les que hi havia a l’inici de la crisi en aquesta situació. Un altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies, és que durant aquest trimestre el 20,8% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l’atur.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però les xifres són molt més negatives que les de l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.

Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col-locació.
  • L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
  • Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
  • Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.