EPA tercer trimestre: Les retallades del govern de la Generalitat situen la taxa d’atur en el 19,43%

unemployment
Catalunya aporta la tercera part  de la destrucció d’ocupació generada a l’Estat en el tercer trimestre

A Catalunya durant aquest tercer trimestre de l’any, la xifra de persones desocupades s’ha situat en 742.000 persones, la qual cosa suposa 51.100 persones més que el trimestre anterior (+7,4%), i 72.600 persones més que el mateix trimestre de l’any passat (+10,83).

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 58.800 persones respecte al trimestre anterior i 99.600 persones respecte l’any anterior. En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 19,43%, més de tres vegades que el tercer trimestre de 2008 quan estàvem en un 9%. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51%. Finalment, la taxa d’activitat també s’ha reduït, situant-se en el 63,27%, 13 dècimes menys que el trimestre anterior. Pel que fa la taxa de temporalitat, ha patit un increment de 0,7 punts percentuals respecte el trimestre anterior i de 2,4 punts percentuals respecte el tercer trimestre de 2010, i està situat en el 21,2%.

Pel que fa les províncies, Girona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 21,42%, seguida de Tarragona, amb un 19,85%, Barcelona, amb un 19,57% i Lleida, amb un 13,02%.

Un col·lectiu que esta patint molt la crisi, i que a la UGT de Catalunya ens preocupa molt són les persones desocupades de llarga durada, que aquest trimestre se situa en 356.400 persones, amb un increment de 51.500 persones respecte el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 43,1%, gairebé 24 punts percentuals més que la taxa d’atur general. També cal remarcar que la taxa de temporalitat dels joves s’ha incrementat més de 3 punts percentuals, respecte el trimestre passat i 6,9 punts percentuals respecte el tercer trimestre de 2010, situant-se en un 59,4% aquest tercer trimestre de 2011.

Respecte les persones estrangeres esmentar que també estan patint les conseqüències de la crisi d’una forma més directe. En el darrer any, mentre que les persones autòctones desocupades s’han incrementat un 9,3%, les persones estrangeres desocupades ho han fet en un 14%.

Per sectors, s’ha de destacar que únicament l’agricultura, amb 2.800 noves contractacions ha creat ocupació. Els serveis han destruït 30.900 llocs de treball, seguida de la construcció, amb 23.000 llocs de treball menys i 7.800 menys a la indústria.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 21,6% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al pateix període de l’any anterior era el 19,9%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya considera molt negatives les dades d’aquest trimestre, davant l’alt increment de persones en situació de desocupació que s’ha produït i la pitjor xifra de persones en situació de desocupació des de l’inici de la crisi, amb

Des de la nostra organització considerem que el govern no està fent els esforços necessaris ni adoptant les mesures adequades per superar una crisi que ja dura massa temps i que està abocant als ciutadans i ciutadanes del nostre país a situacions de risc d’exclusió social.

Així mateix, les constants retallades en els serveis públics, fonamentalment en sanitat i educació, suposen un triple efecte negatiu: més destrucció de llocs de treball, la pèrdua de drets socials i més desigualtat entre les persones a l’hora d’exercir el seu dret a una educació i una sanitat pública.

Tenim suficients proves de que ni la reforma laboral, ni les injeccions econòmiques estratosfèriques a les entitats financeres, ni les retallades en els serveis públics són les mesures adients per generar el canvi del model productiu, ni per crear nous llocs de treball, ni per sortir de la crisi.

La UGT de Catalunya reclama solucions efectives, dirigides a les persones treballadores, que són les que realment estan patint la crisi, amb més treballadors i treballadores sense feina, més precarietat laboral, acomiadaments massius, retrocés en els drets laborals i socials, llistes d’espera interminables, i cada vegada estem més convençuts de que els governs no s’estan esforçant el suficient per solucionar aquesta situació.

En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores i que dirigeixi els seus esforços a:

  • Dissenyar i aplicar polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses, amb l’objectiu de crear ocupació i reduir l’atur.

 

  • El retorn social, per part de les entitats financeres, del capital públic injectat, i deixar de privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues.

 

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi.

 

  • Trobar alternatives efectives a les retallades als serveis públics que no suposin la pèrdua de drets socials de les persones.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són els joves amb baixa qualificació professional,  les persones majors de 45 anys, o aquelles que han esgotat la seva prestació per desocupació, i adaptades a les necessitats dels territoris.
  • L’impuls dels processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral.

  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal i l’economia submergida.

Comments are closed.