Es reuneix a la UGT de Catalunya el grup de treball de la CES de cooperació amb la regió Mediterrània


Aquest grup que va celebrar la primera reunió a Brussel·les al març de 2018, es va crear a petició de diferents organitzacions afiliades a la CES com un espai d’intercanvi d’informacions i elaboració de propostes de coordinació entre les afiliades europees i les organitzacions sindicals de la regió mediterrània.

En aquesta reunió, part de la qual s’ha dut a terme a la seu de la UGT de Catalunya, hi han participat membres d’organitzacions sindicals originàries de França, Itàlia, Portugal, Espanya i Bèlgica, així com també del Marroc, Tunísia, Argèlia i Egipte.

El director de la Fundació Sindicalistes Solidaris, Francisco Neira, ha introduït una de les sessions de treball. Els principals temes que s’han tractat durant les dues jornades de treball són la situació sociopolítica que s’està vivint en països com Argèlia i Egipte, on la situació de les organitzacions sindicals independents és molt complicada, la cooperació en allò que fa referència a la gestió dels fluxos migratoris, i la necessitat d’incloure clàusules socials en tots aquells convenis bilaterals de caràcter comercial que Europa celebri amb els països de la ribera sud de la mediterrània, per garantir treball digne i respecte al medi ambient.

En definitiva, els participants plantejaran el disseny d’una estratègia sindical conjunta per a tota la regió, a fi i efecte de refermar la cooperació entre la Confederació Europea de Sindicats (CES) i la Confederació sindical internacional àrab (ATUC) en tot allò referent al respecte dels drets humans a la regió.

Comments are closed.