Escoles lliures per una ciutadania lliure

Des de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, entenem  que la nova assignatura Religió Catòlica, assignatura compresa en la nova llei LOMCE i de caràcter gairebé obligatori als i les estudiants de primària, és una mostra evident que necessitem avançar cap a un estat laic.

No podem permetre que des de l’educació pública es pretengui incidir sobre un dret fonamental com el de la llibertat de culte,  reconegut a la Declaració de Drets Humans i a la nostra Constitució.

A més entenem que la posada en marxa d’aquesta assignatura, pot atemptar contra l’article 27 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ja que no garanteix la possibilitat de que les religions “minoritàries” tinguin el seu propi espai dins la nostra societat.

Una assignatura on la seva avaluació està basada en criteris com: reconèixer i acceptar la necessitat d’un Salvador per ser feliç, reconèixer que la relació amb Déu, fa a la persona més humana, avaluar circumstàncies que manifesten la impossibilitat de la naturalesa humana per arribar a la plenitud… etc, sembla més pròpia de països àvids de fomentar el fanatisme religiós, que d’una democràcia moderna i actual.

Des de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya reivindiquem la laïcitat de l’estat així com mostrem el nostre respecte a la llibertat de culte de tots els ciutadans/es en el terreny individual i exigim la retirada immediata d’aquesta assignatura.

Comments are closed.