Exigim a la direcció de Metro de Barcelona que s’inclogui tota la plantilla en el llistat de persones exposades a l’amiant i se’ls realitzi el protocol de vigilància de la salut

El nostre sindicat demana a TMB transparència i celeritat en la retirada de materials amb fibres d’amiant, tant en els trens com en les infraestructures

La direcció de TMB ha fet públics els resultats dels reconeixements mèdics realitzats a les persones treballadores del Metro de Barcelona que, segons criteri empresarial, han pogut estar exposades a l’amiant.

L’empresa afirma que no s’ha detectat cap persona treballadora amb malaltia greu o maligna relacionada a l’exposició de l’amiant. Tot i així, des de la Secció Sindical d’UGT Metro lamentem que finalment s’hagi provat que treballadors i treballadores de Metro han estat afectats per l’amiant d’alguna forma, fet que prova la gravetat de la situació a la qual TMB pretenia restar importància des d’un primer moment.

Fins al moment s’han donat 12 casos d’alteracions pleurals (la pleura és la membrana que recobreix les parets de la cavitat toràcica i els pulmons), manifestats com a engruiximents de la pleura o plaques pleurals. Es tracta d’una manifestació benigna de l’exposició a l’amiant, que fins fa pocs mesos l’empresa negava.

Des de la secció sindical d’UGT Metro fa temps que advertim de la gravetat de la situació i de la necessitat d’establir i ampliar mesures per abordar la situació, més quan es preveu que la xifra de persones afectades augmenti al llarg dels propers mesos, una vegada es vagin completant les revisions mèdiques planificades.

Per ara, s’ha fet reconeixements mèdics a 600 persones treballadores de les més de 800 que conformen els col·lectius potencialment exposats, segons el criteri de l’empresa. Recordem que la Secció Sindical d’UGT Metro venim reclamant des de setembre de 2018 que almenys totes les persones treballadores de manteniment formin part del col·lectiu de persones potencialment exposades, ja que aquests treballadors i treballadores han pogut estar presents en tasques realitzades amb materials amb fibres d’amiant i respirar-les.

Des de la Secció Sindical d’UGT Metro exigim a l’empresa:

  • Incloure tota la plantilla de forma immediata en el llistat de persones treballadores exposades a l’amiant per tal que se’ls realitzi el protocol de vigilància de la salut anual.
  • Que es porti a terme amb celeritat la retirada de materials amb fibres d’amiant tant en els trens com en les infraestructures i prohibir qualsevol tipus de contacte amb elements que tinguin relació amb l’amiant.
  • Transparència per part de TMB envers la situació real tant pel que fa a la recerca i trobada de materials amb amiant, ja siguin d’unitats mòbils o infraestructures, com per a la possible afectació de la salut de les persones treballadores.
  • Realitzar mesuraments medi ambientals personals d’amiant per a totes les categories professionals.
  • Modificar i actualitzar de manera immediata l’avaluació de riscos i planificació preventiva, així com elaborar els procediments de treball per protegir els treballadors i les treballadores de l’exposició a l’amiant tenint en consideració no només les condicions habituals de treball, sinó també les possibles incidències, accidents, emergències, etc.
  • Que la roba de treball de tot el personal de manteniment es renti en el centre de treball i no a casa, com succeeix actualment.

Comments are closed.