Exigim a les empreses de transport sanitari que reconeguin el risc d’embaràs des del minut zero

Foto: Jose Gonzalvo Vivas (Flickr)

El Sindicat de Transport Sanitari de la FeSP – UGT denuncia el retrocés que estan patint en el sector amb la retallada del subsidi per risc d’embaràs i lactància.

Durant més de 16 anys, en el moment en què una treballadora comunicava la situació d’embaràs a l’empresa s’iniciava el procés per tal que la mútua laboral li reconegués el risc d’embaràs fent-se càrrec del subsidi per risc durant l’embaràs des del minut zero. És a dir, la treballadora deixava de treballar en el mateix moment que comunicava el seu embaràs a l’empresa.

Des de la publicació de la segona guia SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) les mútues laborals han deixat de fer-se càrrec del subsidi per risc d’embaràs al sector fins la setmana 20 de gestació. La guia SEGO és només una guia, no una llei d’obligat compliment com és l’Estatut dels Treballadors (art.4, 2d i art.18), Llei 31/1995 de Protecció de Riscos Laborals ( art.14, 15, 25 i 26), RD Llei 6/2019, Llei d’igualtat art.4, que protegeixen les treballadores en situació d’embaràs i lactància.

Cal recordar que els tres primers mesos d’embaràs són decisius per la formació del fetus, així com per al seu creixement i la seva alimentació. Totes les treballadores que exerceixen la seva professió al sector (tant als vehicles d’urgències i emergències com als que traslladen pacients de diàlisi, radioteràpia, TAC, altes hospitalàries, etc.) estan exposades a sorolls, vibracions, temperatures extremes, riscos ergonòmics, físics, químics, biològics, o psicosocials.

Des que s’està denegant el subsidi d’embaràs i lactància s’obliga les treballadores a agafar-se la baixa per contingència comú, el que suposa una il·legalitat i discriminació, a part del greuge econòmic.

I, per descomptat, les repercussions que té treballar en aquest sector estant embarassada. Des que estem en aquesta situació una treballadora embarassada de bessons treballant fins a la setmana 18 de gestació, movent pacients de més de 80kg, i dues treballadores més han patit la pèrdua del fetus.

Malgrat que la responsabilitat recaigui sobre les mútues, les empreses del sector i el SEM (aquest últim organisme és qui gestiona la licitació de Transport Sanitari Urgent i No Urgent a tot el territori de Catalunya) no estan exemptes de complir amb les seves obligacions de salut laboral i fer complir les lleis abans que les guies.

Des de la UGT s’ha portat aquesta situació a Inspecció de Treball i s’estan duent a terme diferents accions legals i polítiques, per tal que la situació es solucioni abans que tinguem una altra mala notícia.

Comments are closed.