Exigim la ratificació del conveni 189 de l’OIT per augmentar la protecció en el treball domèstic

treball_domesticA Catalunya 68.100 persones estan afiliades al Sistema Especial d’Empleades i Empleats de la Llar, el 93,5% de les quals són dones, i en gran mesura immigrants

Avui 16 de juny commemoren sis anys des de l’adopció del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball sobre treball digne per a les treballadores i treballadors domèstic, l’únic instrument internacional que estableix una regulació sobre aquest sector d’activitat, que tal i com està regulat inclou tant les tasques domèstiques com les de cura a les persones, però encara a Catalunya i a Espanya no s’ha ratificat aquest conveni.

A Catalunya, 68.100 persones estan afiliades al Sistema Especial d’Empleades i Empleats de la Llar, i d’aquestes pràcticament la majoria són dones, el 93,5%. No podem entendre l’evolució del treball domèstic i de les seves condicions de treball sense entendre que és un treball realitzat majoritàriament per dones, i en gran mesura, per dones migrant (el 50%). I és que a Catalunya, la carència de la cobertura de necessitats a través dels serveis socials se soluciona amb el treball domèstic.

És per aquest motiu, que la UGT de Catalunya instem a que s’iniciïn els tràmits per a procedir a la ratificació del Conveni 189 de l’OIT i avançar, així, en la progressiva equiparació de drets entre les persones treballadores de la llar, fonamentalment dones i estrangeres, i la resta de treballadors. Amb la ratificació d’aquest conveni s’augmentaria la protecció d’un sector altament precaritzat, feminitzat i empobrit. A més de ser un sector amb els salaris més baixos i amb altes taxes de parcialitat, no està acollit al sistema de prevenció de riscos laborals, no hi ha casualitat en l’extinció del contracte i no tenen protecció per desocupació.

L’evolució del treball domèstic a Catalunya està lligada a la trajectòria de les dones migrants, ja que el treball domèstic ha actuat com a porta d’entrada en el mercat de treball català per a aquestes persones, amb independència de la seva formació i situació administrativa. El canvi de regulació a partir del Reial Decret 1620/2011, que regula la relació laboral especial del servei de la llar familiar, i de la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, per la qual el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de la Llar s’integrava en el Règim General com a Sistema Especial, va afavorir emergir part de l’economia submergida d’aquest sector d’activitat. D’aquesta manera entre l’any 2011 i 2012 l’afiliació es va incrementar en 11.653 persones (un 20,5%)

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclamem que s’iniciï el procés de ratificació del Conveni 189 de l’OIT, que s’adoptin mitjans eficaços per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social per a controlar les condicions de treball, i que les Administracions no utilitzin aquesta relació laboral per a substituir serveis que han de prestar elles mateixes.

 

Comments are closed.