Exigim que es facin immediatament les proves PCR a les residències de gent gran on encara no s’han fet

La UGT de Catalunya demana al Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i particularment a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que realitzi immediatament tests PCR al personal (treballadors i usuaris) de les residències de gent gran on encara no l’han fet.
La UGT de Catalunya no entén com després de la resposta nul·la de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat a la crisis de Covid-19 encara s’està permetent que es continuïn transmetent els contagis dintre de les residències.

La Residència de gent gran de Gràcia ha duplicat el nombre de morts en una setmana i encara no ha arribat ni un sol test per als treballadors i les treballadores, més enllà d’una donació anònima de tests ràpids (una cinquantena) que va arribar per als residents.

Altres residències han vist com els test es feien en una planta, i no en totes les plantes. En altres s’han fet proves “sel·lectives” a alguns usuaris i treballadors.

Seguint amb aquesta erràtica dinàmica hem assitiat a la convocatòria de tota la plantilla de dos centres a una hora determinada, però no hi havia tests suficients ni per a mitja plantilla en un dels casos (ha passat una setmana i encara la meitat de la plantilla segueix pendent de fer el test) o en l’altre cas, els tests no s’han pogut fer perquè eren defectuosos (també ha passat una setmana i segueixen sense accedir als tests). Denunciem que no es pot tenir els treballadors i les treballadores circulant amunt i avall sense una planificació amb les proves.

Passar a dependre de Salut no és cap solució si no ve acompanyada de mesures eficients, i aquestes encara no han arribat més enllà de les visites dels equips d’atenció primària que han constatat reiteradament que les coses no s’estaven fent bé. La disconformitat d’aquests metges és responsabilitat de la direcció dels centres. El personal només s0ha limitat a complir les ordres que s’han donat des d’aquestes direccions.

A les residències de gent gran públiques, amb 16 centres i 1.600 places ja portem més de 180 morts, el que significa més de l’11% del total de places. L’afectació ha estat molt desigual segons la residència. Quan tot això es normalitzi haurem d’exigir responsabilitats sobre aquesta planificació.

Davant d’aquest caos absolut i manca evident de directrius, la UGT demana de manera urgent.

1 – La desinfecció de tots els centres, tant els que no s’han desinfectat, com aquells que s’han desinfectat a mitges (s’ha fet només les àrees comuns i no les habitacions).

2 – Que es facin les proves PCR a tots els treballadors i residents, començant per aquells en els quals la mortalitat està disparada en la darrera setmana. Que les proves es facin de manera periòdica.

3 – Que s’aportin solucions sanitàries a alguns del centres. (concentradors d’oxigen, EPI, etc).

Comments are closed.