Exigim una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores i pensionistes

Els salaris han de créixer al voltant del 3% i les pensions han de tornar a revaloritzar-se segons l’IPC

La taxa de variació interanual del mes de gener s’ha situat en el 0,9% a Catalunya i en el 0,6% a l’Estat espanyol. L’índex mensual, que registra la variació de preus del gener respecte al desembre, ha caigut nou dècimes a Catalunya i un 1,1% a Espanya, com a efecte de les rebaixes.

Per territoris, Lleida és la que presenta una inflació més baixa al gener (-1,1%), seguida de Barcelona (-0,9%) i de Girona i Tarragona (-0,8%). Pel que fa a la taxa interanual, els preus més alts els presenta Girona, amb un 1%, seguida de Barcelona (0,9%), Lleida (0,7%) i Tarragona (0,4%).

Pèrdua sostinguda de capacitat adquisitiva de catalans i catalanes

Durant els darrers anys, els salaris a Catalunya han perdut molt poder adquisitiu. En canvi, els beneficis empresarials no s’han vist perjudicats, tot el contrari, aquestes rendes han recuperat els nivells de 2007. Davant d’aquest escenari, i la pèrdua contínua de poder adquisitiu dels darrers anys dels salaris, és necessari i és de justícia que les persones assalariades recuperin urgentment poder adquisitiu.

Recordem que durant l’any 2017 els salaris a Catalunya van perdre un 4% de capacitat adquisitiva, i des del 2009 un 11,8%.

Els salaris han d’augmentar per col·laborar amb la reducció de les desigualtats i de la pobresa i reforçar el creixement econòmic. Han de créixer per sobre de la inflació i guanyar participació sobre el repartiment de la renda, per la qual cosa els augments salarials a nivell agregat han de ser superiors als augments de productivitat. A més, és fonamental recuperar la inclusió en els convenis de la clàusula de garantia per al cas que la inflació a finals d’any sigui superior a la prevista.

Des de la UGT de Catalunya reclamem:

Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores així com de les persones pensionistes: els salaris han de créixer per sobre de la inflació, al voltant del 3% anual, de manera que la classe treballadora augmenti el seu poder de compra i compensi la important pèrdua produïda per les polítiques de devaluació salarial aplicades des de 2010. Pel que fa a les persones pensionistes, reivindiquem que les pensions tornin a revaloritzar-se anualment segons l’IPC.

A més, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La derogació de les reformes laborals, responsables de la precarització, la dualització i l’augment de la pobresa al mercat laboral. L’aprovació d’una norma que garanteixi el manteniment de la capacitat adquisitiva de les pensions.
  • Situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros. Aquest ha de ser també el salari mínim de conveni.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini.
  • Creació d’una banca pública que sigui motor de reactivació.
  • Obtenció dels recursos necessaris a través d’una reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal. Per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Comments are closed.